SPS; Udvidet projektorienteret forløb på KA-niveau

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det pro-jektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og in-den praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. Praktikken skal have et omfang på 500-600 ti-mer. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Der er undervisning og vejledning knyttet til forløbet.

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


KA-uddannelsen:

2018-ordningnen


KA-tilvalg:

2019-ordningnen
 

Alle studieordningen findes her.

Individuelt forløb

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio, prøven kan kun aflægges individuelt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Vejledning
 • 5
 • Total
 • 25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0011EU
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemagruppe
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nanna Broch Mottelson   (3-7d71724f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 07-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students