HELGA 2. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid

Kursusindhold

HELGA 2. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid
Kurset giver en introduktion til forskningsfeltet humanistisk sundhedsforskning og kendskab til kulturanalytiske og kulturhistoriske tilgange, der er til sundhedsproblematikker. Ved at studere sundhed og sygdom ud fra hverdagslivets praksisser giver kurset en unik mulighed for at få viden om vores forestillinger og måde(r) at udleve ’det sunde’ og ‘det gode’ liv. Kurset giver indsigter i, hvordan ’det sunde liv’ er blevet og bliver forhandlet, etableret og påvirket i en kulturhistorisk og nutidig kontekst. Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojekter fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) og giver dermed et praksisnært indblik i aktuel forskning, en introduktion til det videnskabelige forskningsområde Medical/Health Humanities, samt en historisk og kulturel kontekstualisering af sundheds- og sygdomsperspektiver med udgangspunkt i perioden fra begyndelsen af den danske velfærdsstat til nu. 

Tematikker i kurset: Det gode liv og/eller det sunde liv, Syge kroppe, Den aldrende krop/det aldrende liv, Ulighed i sundhed: sundhed og minoriteter, Mental sundhed, Livstil – livsstilsygdomme, livsstilinterventioner mm., Tværvidenskabelige tilgange til sundhed, Sundhed og teknologi – velfærdsteknologi, ICT mm., Sundhed og data, KRAM: kost, rygning, alkohol og motion

I kurset vil indgå ekskursioner til og/eller gæsteforelæsninger fra: Medicinsk museion, Novo Nordisk, Patientorganisationer /Danske Handicaporganisationer /Alzheimerforeningen, Danske Seniorer /Ældre Sagen.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

Engelsk titel

HELGA 2.Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.

Kompendium evt. suppleret med andet materiale gjort tilgængeligt via Absalonrum eller links i læseplan.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (for Arkæologistuderende)
- Hverdagslivets kulturhistorie (for Etnologistuderende)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (for Græsk- og latinstuderende)
- "Område 2" (for Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog forår 2023).

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0308U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Steen Bygballe   (8-677e6c676671716a456d7a7233707a336970)
Gemt den 26-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students