Religions in the Modern World

Course content

Kurset har to parallelle undervisningsspor med fokus på hhv. shiisme og globale positioner hos kristne grupper i Danmark. Studerende er inviterede til al udbudt undervisning, men anbefales at skrive sin opgave i relation til et af de to kursusspor.

Shiisme (undervises af Tessie Bundgaard Jørgensen)

Forskning i shiisme har tidligere stået i skyggen af anden islamforskning, derfor giver kursussporet de studerende en unik mulighed for at få indsigt i aktuel forskning funderet i kontekstuelle problemstillinger i globale og dansk shiitiske miljøer. Kursussporet introducerer til centrale, historiske og nutidige begreber, der udgør shiitisk identitet, myte og ritual praksis. De studerende vil opnå fortrolighed med analyse af klassiske værker, en introducerende gennemgang af shiitiske mytho-historiske fortællinger, og som noget særligt aktuel forskning i dansk shiitiske religionsproduktioner. De studerende vil have mulighed for vejledende støtte til egne problemstillinger inden for forskellige områder, herunder:

(1) Tekstanalyse af klassiske værker, (2) centrale dogmatiske, mytiske eller rituelle koncepter, eller (3) transnationale diskursive strømninger mellem Mellemøsten og Danmark. De vil få mulighed for at afprøve feltarbejde samt adgang til shiitiske interviewpartnere. Heriblandt prøve kræfter med koncepter som: Imamah, Wilayah, eller Marjaiyyah. Mytiske fortællinger inklusiv Ghadir Khumm, Karbala, og Ghaybah. Ritualer såsom Ashura, Arba’in og Fatimiyyah. Sidst transnationale diskurser vedr. lederskab, minoritets- og religiøsidentitet mellem shiitiske institutioner og grupper i Mellemøsten og danske shiiter.

Globale positioner hos kristne grupper i Danmark (undervises af Peter Birkelund Andersen)

De traditionelle kristne grupper i Danmark forstås undertiden som modstandere af universelle værdier i deres fastholden af paternalistiske værdier, men deres tro kan også ses som et eksempel på en global værdikamp, hvor deres synspunkter er i vækst i forhold til de universelle værdier som de ledende kirker i Europa står for. Kurset vil tematisere dette gennem for eksempel a) synet på frelse eller fortabelse, b) synet på ydre mission og c) værdiforandringer blandt traditionelle kristne.

Education

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i religionsvidenskab, 2019
 

 

Learning outcome

BA 2019-ordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)
Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Forelæsninger, samtaler og øvelser

For at bruge aktivitetskoden for Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E alternativt HRVB10151E) skal studerende have bestået deres propædeutiske sprogstudier, alternativt være i gang med at forberede deres sidste eksamen i det valgte propædeutiksprog.

Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course
Feedback by final exam (In addition to the grade)
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 84
 • Preparation
 • 328,5
 • English
 • 412,5

Kursusinformation

Language
English
Course number
HRVB0117EU
ECTS
15 ECTS
Programme level
Bachelor
Bachelor choice
Bachelor’s minor subject
Full Degree Master choice
Duration

1 semester

Placement
Autumn
Price

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Schedulegroup
Se skemalink nedenfor
Capacity
xx
Studyboard
Study Board of Cross-Cultural and Regional Studies
Contracting department
 • Department of Cross-Cultural and Regional Studies
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinator
 • Peter Birkelund Andersen   (7-73687768756564436b7870316e7831676e)
Teacher

Peter B. Andersen, peterba@hum.ku.dk, Tessie Bundgaard Jørgensen tbj@hum.ku.dk

Saved on the 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students