REL,Religion, krop og sanselighed (F23)

Kursusindhold

Kurset har to parallelle undervisningsspor der begge på forskellige vis har fokus på religion, krop og sanselighed.

Simon Stjernholm

Kroppe og sanser i muslimsk religiøsitet – i komparative perspektiver

Kroppe og sanser er helt centrale i religionshistorien, herunder muslimsk religiøsitet i historie og nutid. Det gælder bl.a. kroppe og sanser som metaforer, emne for teologisk refleksion og debat, mediering af erfaring i religiøs praksis, og konflikter vedrørende det tilladtes grænser. Dog er det først i senere tid at kroppe og sanser er blevet integreret i religionsvidenskabelige sammenhænge. Med udgangspunkt i en bred kulturteoretisk ramme (primært historisk og antropologisk), vil dette undervisningsforløb rette fokus på hvordan kroppe og sanser er blevet engageret, kritiseret, manipuleret og kontrolleret i muslimsk religiøsitet. Eksempler der vil inddrages inkluderer bl.a. klassisk islamisk teologi, sufimuslimske fromhedspraksisser, narrativer og prædiken. Empiriske materialer der aktualiserer forskellige sensorisk orienterede analysestrategier skal inddrages, herunder billeder, lyd, tekster og videoer. Det muslimske materiale vil løbende sættes i relation til andre empiriske og analytiske felter. Studerende kan vælge at skrive opgave med fokus på muslimsk materiale, men opgaver med fokus på kroppe og sanser i andre religiøse traditioner er ligeledes velkomne.

Peter K. Westergaard

Værk-læsning: Georges Bataille, Erotismen

Den franske litterat og filosof Georges Batailles tænkning – også kendt under betegnelsen heterologi – vil i dette undervisningsforløb blive introduceret sideløbende med en præsentation af Batailles beskrivelser af religion og religions historie. Introduktionen og præsentationen vil danne afsæt for en læsning og gennemgang af Batailles sene (religionsfilosofiske) hovedværk Erotikken (L’Erotisme) fra 1957 – her med vægt på værkets første del (”Forbudet og overskridelsen”).

Følgende bøger bør anskaffes forud for undervisningens påbegyndelse: Georges Bataille: Erotikken, København 2001 (eller Erotismen, Oslo 1996), Georges Bataille: Nietzsche. Memorandum, Århus 2022 og Peter K. Westergaard: Georges Bataille. Hulen, offeret og maleriet, Aalborg 2021.

 

Engelsk titel

Religion, Bodies, and the Senses

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019 gældende fra 2022

 

 

 

Målbeskrivelse

BA 2019-ordning

Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning

Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne 1(aktivitetskode HRVK13001E)

Forelæsning, samtaler og øvelser.

Se under indhold

For at bruge aktivitetskoden for Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E alternativt HRVB10151E) skal studerende have bestået deres propædeutiske sprogstudier, alternativt være i gang med at forberede deres sidste eksamen i det valgte propædeutiksprog.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRVB0108FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Peter Kurt Westergaard   (6-77727e6c7a7b476f7c7435727c356b72)
 • Simon Stjernholm   (10-7e7f75707d79737a77784b738078397680396f76)
Underviser

Peter K. Westergaard, pkwest@hum.ku.dk
Simon Stjernholm, stjernholm@hum.ku.dk

Gemt den 07-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students