Debate Culture and Rhetorical Citizenship

Course content

På kurset vil vi først fokusere på retorikkens offentlighedsteorier. Vi vil efterspore det ’retoriske medborgerskabs’ storhed og fald, begrebets udvikling og dets udfordringer i retorikfaglige diskussioner de sidste 20 år. Undersøgelsen af de aktuelle skæringspunkter mellem retorik og medborgerskab vil omfatte diskussioner af det deliberative demokrati og forholdet mellem demokrati og dissens, debat, protest, modborgerskab, sociale bevægelser, borgerengagement og modstand. Vi vil dedikere et kursusmodul til at udforske relationerne mellem videnskab, politik og offentlighed, og inddrage emner som klimaforandringer og pandemier.

Som deltager på kurset kommer du til at skrive om et selvvalgt emne, der befinder sig inden for kursets tematiske kontekst og anvender teorier fra kurset.

Ud over forelæsninger vil kurset indbefatte aktiviteter, som ledes af de studerende, fx debatter, gruppearbejde og feltarbejde. Der vil indgå mundtlige oplæg, produktion af et podcastafsnit og en workshop om eksamensopgaven.

Forelæsningerne vil blive holdt på engelsk. Andre aktiviteter kan foregå på dansk, engelsk og flere sprog.

In this course we will strive to create a multilanguage learning environment for the comfort of everyone participating. Expect an active-learning approach to teaching, where students’ engagement  is expected and encouraged during each class meeting.

 

 

Learning outcome

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• teori om offentlig debat og debatkulturer med hovedvægt på nyere tids forskning.
• argumentationsteorier af relevans for praktisk argumentation med overordnet sigte på handling og beslutning i det offentlige liv.
• teori om retorisk medborgerskab og offentlig debat.
Færdigheder i at
• analysere offentlig debat og debatkulturer i teori eller praksis
• diskutere normer for debat.
Kompetencer til at
• udvælge og afgrænse et egnet genstandsfelt eller casemateriale
• forholde sig kritisk reflekteret til offentlig debat i forskelligartede me-dier og kontekster og fra forskellige teoretiske perspektiver.

Holdundervisning med oplæg fra underviser og studerende vekslende med case-orienterede workshops.

Oral
Collective
Feedback by final exam (In addition to the grade)
Peer feedback (Students give each other feedback)
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Written assignment
Aid
All aids allowed
Censorship form
No external censorship

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 56
 • Preparation
 • 353,5
 • English
 • 409,5

Kursusinformation

Language
English
Course number
HRTK03671U
ECTS
15 ECTS
Programme level
Full Degree Master
Full Degree Master choice
Master’s minor subject
Duration

1 semester

Placement
Spring
Price

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Studyboard
Study Board of Communication
Contracting department
 • Department of Communication
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinator
 • Pamela Pietrucci   (11-7c3a7c7571807e816f6f754c7481793a77813a7077)
Teacher

Pamela Pietrucci

Saved on the 02-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students