Retorikfaglig innovation og rådgivning

Kursusindhold

Dette kursusforløb træner deltagerne i at analysere sociale, kulturelle, politiske eller organisatoriske problemfelter med henblik på retorikfagligt orienteret innovation og rådgivning. I samarbejde med en ekstern organisation arbejder de studerende med udvikling af ideer, koncepter eller processer, som også afprøves i praksis og videreudvikles under inddragelse af brugere eller andre interessenter. Arbejdet tager afsæt i et teoretisk og metodisk pensum om retorik og innovation. Eksterne samarbejdspartnere inddrages i forløbet både som oplægsholdere og sparringspartnere.

Forløbet giver et godt grundlag for fx Projektorienteret forløb (praktik) og for professionel retorikfaglig praksis i det hele taget.

Engelsk titel

Rhetorical Innovation and Consulting

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i retorik 2019-ordning

Kandidattilvalget i retorik 2019-ordning

Kandidatsidefaget i retorik 2019-ordning

Målbeskrivelse

Kursets formål er at opnå viden om innovationsprocesser på retorikfagligt grundlag, herunder aktions- og receptionsforskning samt begreber og teoridannelser fra den retoriske tradition vedrørende ideudvikling og kreativitet (inventio, imitatio, m.m.)

De studerende vil blive trænet i at analysere problemfelter med henblik på at udvikle og afprøve innovative retorikfaglige koncepter og løsningsmodeller og i at samarbejde tværfagligt under hensyntagen til muligheder og begrænsninger i organisatoriske kontekster.

 

Holdundervisning med oplæg og diskussioner samt projektorienteret gruppearbejde i samarbejde med eksterne opdragsgivere. Der arbejdes i grupper under løbende vejledning semestret igennem

Det kan være typer af litteratur, specifikke teoretikere, værker …

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• deltagelse i et projektsamarbejde med en ekstern opdragsgiver. Her-under
• deltagelse i en mundtlig præsentation på holdet af igangværende pro-jektarbejde, samt
• deltagelse i en mundtlig præsentation for opdragsgiver og/eller holdet af projektgruppens løsningsforslag.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTK03661U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Isager   (6-717b696f6d7a48707d7536737d366c73)
Underviser

Christine Isager, Agnete Christiansen

Gemt den 07-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students