PÆD, Metodiske tilgange til pædagogisk forskning.

Kursusindhold

Metodiske tilgange til pædagogisk forskning har fokus på forholdet mellem forskningsstrategi og teoretiske, empiriske og metodiske valg. Undervisningen giver metodeteoretiske og praktiske forudsætninger for at gennemføre selvstændigt analytisk arbejde. Undervisningen har til formål at indføre introducere til refleksioner over pædagogikkens forskningsmetodologier, samt at give den studerende mulighed for at arbejde med konkrete pædagogiske projekter. Der arbejdes med metode i tæt sammenhæng med klassiske og aktuelle bud på spørgsmål om forskningsretninger, teorivalg, empiriproduktion og analysestrategier. Herigennem tilegner den studerende sig kompetencer i metodemæssige begrundelser og forskningsdesign.

Engelsk titel

Methodlogical Procedure to Educational Research

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om

 • et relevant udvalg af forskningsmetoder, således som de anvendes inden for pædagogisk forskning
 • pædagogiske forskningsmetoders anvendelse i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning, og projekternes videnskabelige forudsætninger.

 

Færdigheder i at

 • anvende pædagogiske forskningsmetoder på en måde, der er relevant i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning og projekternes videnskabelige forudsætninger
 • vurdere og prioritere forskellige forskningsmetoders styrker og svagheder i relation til de pædagogiske forskningsprojekters og undersøgelsers hensigter og vilkår.

 

Kompetencer i

 • at demonstrere forståelse for sammenhængene mellem analytiske forudsætninger, empiriske og teoretiske konstruktioner samt metodiske traditioner og fremgangsmåder inden for pædagogisk forskning
 • reflektere over metodologiske valg, fx relationer mellem forskeren selv, empiriske og teoretiske konstruktioner samt relevante pædagogiske forskningsmetoder
 • inden for en nærmere angivet problemstilling at reflektere disse sammenhænge i relation til egen dataproduktion

at samarbejde og at give feedback på fagfællers arbejde (opponentvirksomhed).

Holdundervisning, gruppediskussioner samt selvstændig afprøvning af forskningsmetoder skriftligt og mundtligt. Endvidere indgår der fælles vejledning, opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster.

Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Eksamensform: Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆK03651U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
,
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jan Thorhauge Frederiksen   (6-70677470676c466e7b7334717b346a71)
 • Line Sofie Dahler-Eriksen   (19-7370756c356b686f736c79346c7970727a6c75476f7c7435727c356b72)
Underviser

Jan Thorhauge Frederiksen/Line Sofie Dahler-Eriksen

Gemt den 12-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students