OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Kursusindhold

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition fra Thales til Boethius, og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

 

Græskstuderende skal desuden følge Græsk filosofi.

Latinstuderende skal desuden følge Romersk filosofi

Oldtidskundskabsstuderende skal desuden følge Antik retorik og talekunst

Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi

Uddannelse

Latin

Klassisk Græsk

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: filosofi til prøven i Græsk filosofi på bachelorniveau i Klassisk græsk samt til prøven i Græsk filosofi og retorik på BA-sidefaget i Klassisk græsk.

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøven i Romers filosofi og retorik på BA-sidefaget i Latin.

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Antik filosofi, retorik og talekunst på KA-sidefaget i Oldtidskundskab.

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg

Studerende skal inden første undervisningsgang have skaffet sig adgang til:

Karsten Friis Johansens Den Europæiske Filosofis Historie: Antikken (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch 1998).

Yderligere litteratur meldes ud i Absalon inden kursusstart.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HOLK03022U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kristoffer Maribo Engell Larsen   (16-747b727c7d786f6f6e7b766a7b726b7849717e7637747e376d74)
Gemt den 06-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students