Musikvidenskabeligt emne med analyse 1: Den anden musikhistorie – om kvindelige komponister

Kursusindhold

Historiske kvindelige komponister er så godt som fraværende i musikhistoriebøgerne og i det levende, klassiske musikliv – men ikke i den faktiske fortid. Hvordan kan det være, at vi i dag kender til så få kvindelige komponister? Hvordan har sociale forhold, kønsroller og musiklivets infrastruktur indvirket på kvinders mulighed for at udfolde sig musikalsk? Hvilke faghistoriske strømninger, æstetiske idealer og forestillinger om køn ligger til grund for kvinders musikhistoriografiske usynlighed og fravær i kanonen? Og hvordan kunne en vestlig musikhistorie se ud, hvis den tog udgangspunkt i kvinder i stedet for mænd?

 

Dette kursus beskæftiger sig med kvindelige komponister i den vestlige klassiske musiktradition med særlig vægt på 1800-tallet og årtierne omkring år 1900. Kurset består af to integrerede forløb, et historisk og et analytisk. Kursets historiske del vil veksle mellem historiografiske, metodiske og teoretiske spørgsmål fra eksempelvis feministisk musikvidenskab på den ene side, og nedslag i konkrete perioder, kontekster og komponister på den anden side. I kursets analytiske del arbejdes der med musik skrevet af kvinder – fra sange over kammermusik til symfonier. Vi vil arbejde med flere forskellige musikanalytiske tilgange, og vi vil forholde os til, hvordan værkanalyser kan bruges som led i musikvidenskabelige argumenter og undersøgelser – et spørgsmål, som er særlig interessant i denne sammenhæng, fordi musikteori og ­analyse er blevet kritiseret for at indkapsle de mekanismer, der holder kvinder (og andre identiteter) ude af kanonen.

 

I kurset vil de studerende således både beskæftige sig med historiske primærkilder, med nyere forskning i kvinder i musik og med værker af kvindelige komponister.

 

 

Engelsk titel

Musicology: Musicology with Musical Analysis

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00681U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se link..
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tore Tvarnø Lind   (6-77776f6c7167436b7870316e7831676e)
Underviser

Thomas Husted Kirkegaard

Gemt den 25-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students