Moderne Kultur: Kulturhistorie: forløb 2: Rum til tiden: Walter Benjamins Passageværk

Kursusindhold

Filosoffen Michel Foucault hævdede, at det 20. århundrede var rummets århundrede, mens det 19. århundrede havde været besat af forestillinger om tid. Siden er vi nået et stykke ind i det 21. århundrede og kan passende spørge, hvordan forholdet mellem rum og tid nu udfolder sig.

 

Her melder Walter Benjamin (1892-1940) og hans storslåede forskningsprojekt om Paris som storbymiljø sig. Benjamin hørte til i den såkaldte frankfurterskole for kritisk teori og skrev allerede i mellemkrigstiden om forbindelsen mellem by, kultur og politik. Men der skulle gå mere end fyrre år efter Benjamins død på flugt fra nazismen i 1940, før nogen havde mod til at udgive hans alternative studier af urbaniteten i og omkring de glasoverdækkede pariser-passager.

 

Benjamins tanke var, at modernitetens samfunds- og kulturliv fortættes i fragmenter, f.eks. i passagernes offentligt tilgængelige byrum. På et tidspunkt bliver sådanne steder til moderne ruiner, man chokeres af at møde, så man så at sige vågner op til sin egen samtid. I dette perspektiv samlede hans tværfagligt materiale sammen om alt fra litteratur til prostitution, fra privatinteriører til barrikader, fra gadeliv til historiefilosofi. Siden udgivelsen i 1982, har Passageværket ikke bare inspireret nye forståelser af, hvordan man kan tænke og skrive kulturhistorisk, men også af, hvordan kultur, politik og hverdagsliv krydses i nutidens storbyer.

 

Passageværket findes i dansk oversættelse. I de tematiske kapitler blander Benjamin sine egne tanker med citater fra andres værker. Tilsammen udgør arkivet byggematerialer til hans idé om at skrive historie gennem tekst-montage. Benjamin skrev yderligere to oversigtstekster, som knytter hans bystudier sammen i såkaldt dialektiske billeder.

 

Alt dette får vi lejlighed til at dykke ned i, også som mulige nøgler til byliv og kulturhistorie i vores egen tid. Tanken med kurset er at kombinere læsningen i Passageværket med udforskning af urbane fragmenter, vi selv lever i og med. Byen ligger lige ved Søndre Campus og venter på, at du og vi andre på kurset dukker op og udforsker tidens byrum. Måske de lader sig læse med Benjamin. Måske svarer de igen og fører hans tanker om tid, rum og kulturhistorie videre ind i smartphonens kulturindustrielle tidsalder.

 

 

Engelsk titel

Cultural History: Part 2: Timely Spaces: Walter Benjamin’s Arcades Project

Uddannelse

Moderne Kultur

Hver gang blandes mange forskellige formater: forelæsning, byopdagelse, studenterfremlæggelse, formidlingsøvelser osv., alt sammen som led i systematisk eksamensforberedelse

Walter Benjamin, Passageværket (København: Forlaget Politisk Revy, 2007). Oversat af Henning Goldbæk fra W. Benjamin, Das Passagen-Werk (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982).

 

Hvis du vil se, hvordan jeg selv startede med Benjamins passagearbejde, kan du se på kapitlet om ”Fragmentets passager” i Henrik Reeh, Den urbane dimension. Tretten variationer over den moderne bykultur (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2002). Her kan du også se nogle af mine fotos fra passagerne, som de så ud i min studietid.

Du er velkommen til at henvende dig pr. email til reeh@hum.ku.dk

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 296
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03625U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Kapacitet
22
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Reeh   (4-827575785078857d3e7b853e747b)
Underviser

Henrik Reeh

Gemt den 06-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students