Aflyst Middelalderen: Historie, kultur og litteratur

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over hovedlinjerne i den europæiske middelalders politiske, sociale, kulturelle og religiøse udvikling fra cirka 500 til 1400. Vi tager udgangspunkt i arven efter den senantikke verden og kristendommens institutionalisering, og ved hjælp af kildetekster i oversættelse og eksempler fra den materielle kultur belyses en række emner og perioder som den angelsaksiske verden, karolingerriget, den byzantinske verden, vikinger, helgendyrkelse, konflikter mellem kirke- og kongemagt, klosterbevægelsen, korstog, ridderromanen, udviklingen af de politiske og retslige strukturer gennem høj- og senmiddelalderen, skriftkultur, udviklingen inden for lærdomsverdenen og produktion, handel og byliv, kætterbevægelser og køn og kønsroller.

Engelsk titel

The Middle Ages: History, Culture and Literature

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Oplæg, diskussion og tekstlæsning.

Vi vil på kurset benytte følgende litteratur: Medieval Worlds: A Sourcebook. Ed. Roberta Anderson. Routledge, 2003 eller senere og Chris Wickham: Medieval Europe. Yale University Press, New Haven and London, 2016 eller senere. Herudover kan man påregne at skulle låne bøger eller kildetekster i oversættelse fra/via sit eget folkebibliotek eller andre biblioteker, ligesom vi vil benytte os af Internet Medieval Sourcebook ( http:/​/​www.fordham.edu/​halsall/​sbook.html).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMIB10041U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Adam Schwartz   (8-75656a796374767c426a776f306d7730666d)
  • Sara Holm-Meier   (6-717b73363737436b7870316e7831676e)
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students