KA-tilvalg: Kulturel Formidling

Kursusindhold

Kan du skabe en stærk og klar stemme, der løfter sig i kulturlandskabet? Vil du formidle kultur, så det rammer din modtager direkte i hjernebarken og hjertekulen? På kurset lærer du nogle grundlæggende journalistiske greb, får skærpet dine formidlingsevner af litteratur, kunst og andet fagstof og bliver klogere på medier og formidlingsgenrer. Du redigerer egne og andres tekster og lærer at ramme dit medie og din målgruppe. Faget Kulturel Formidling giver dig redskaber til at analysere, vurdere og selv blive hørt i den danske kulturdebat. 

Kursets formål

Kurset giver en indføring i, hvordan man skriver eller på anden måde formidler viden om kunstarter og fagstof i trykte, audiovisuelle og digitale medier (f.eks. dagblade, tidsskrifter, kataloger, trykte programmer, web, sociale medier, events). Kurset giver desuden et overblik over kritikkens historie og metoder.

Kursets indhold

Kurset berører fire områder inden for formidling: Den ene omhandler selve det skriftlige håndværk, der ligger i at være en god formidler. Den anden omhandler teori og analyse af formidlerrollen mere bredt set. Den tredje og fjerde introducerer de studerende til vigtige genrer, formater, medier og kulturinstitutioner. Der vil indgå praktiske øvelser, og de studerende får bl.a. til opgave at anmelde eller debattere kunstprodukter (forestillinger/koncerter/udstillinger/bøger) inden for eget studieområde.

 

Engelsk titel

Journalism and Communication

Uddannelse

Kunst og Kulturvidenskab

Undervisningen består af seminarer med forelæsningsoplæg fra underviseren og dialog med fokus på, at de studerende deltager aktivt og bidrager til undervisningens fremdrift. De studerende arbejder med faglige problemstillinger, oplæg og konkrete øvelser i løbet af seminarerne. Undervejs i forløbet vil også indgå gæsteoplægsholdere og besøg på mediehus eller kulturel institution. Undervejs i kursusforløbet er der som del i den aktive undervisningsdeltagelse indlagt fire småopgaver, hvoraf minimum to er formidlingsprodukter. Det kunne fx være et oplæg på 18-22 minutter, to skriftlige opgaver med et omfang på 1-3 normalsider samt et produkt af ikke-tekstlig karakter – eller arbejde af lignende omfang.

Som forberedelse til kursets start kan det anbefales at læse
Roy Peter Clark: Skriveredskaber - 47 uundværlige råd til skribenten, 1. udgave, 4. oplag 2013, Forlaget Ajour.
Kristian Himmelstrup: Kulturformidling. Grundbog i kulturens former og institutioner.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK13011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2022
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Thielke   (6-6f7e7c3f3a3e48707d7536737d366c73)
Underviser

Jan Thielke

Gemt den 04-07-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students