Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Kulturanalyse: Move it! Bevægelse, migration, forflytning

Kursusindhold

Kritikken af Danmarks håndtering af flygtninge, integration og transnational adoption, samt mobiliseringen omkring de senere års Black Lives Matter-demonstrationer kalder til stadighed på et skærpet kulturanalytisk apparat. I kunsten kan vi observere en centrering af den racialiserede krop og dens ofte stillegjorte fortællinger, koreograferede forsamlinger af ekskluderede eksistenser, samt en selv-organisering af tryggere og skærmende fællesskaber. Hvordan kan vi som kulturanalytikere i det 21. århundrede tale om racialiserede kunstneres og kulturproducenters udsigelsespositioner og deres reception i en dansk eller nordisk kontekst? Hvilke forskelligartede metodiske tilgange kan vi anvende og kombinere for bedre at kunne gribe de koreograferede kroppe, opløsende fortællinger og ophobede følelser som medieres i og af kunsten?

Kulturanalysekurset Move it! Bevægelse, migration og forflytning stiller skarpt på frivillig og tvungen bevægelse som konkret, kunstnerisk og politisk fænomen. I løbet af kurset vil vi se på værker og kunstneriske praksisser på tværs af performancekunst og koreografi – men også litteratur, billedkunst og film – der på forskellig vis forsøger at skabe og genskabe rum for sorg og omsorg, ophold og oprør, ny og gentagen bevægelse, de bevægende og ikke mindst de bevægede. Kurset er tænkt som undervisningsbaseret forskning og vil undersøge, hvordan vi kan skabe en kontekstualisering af kunstneriske praksisser i relation til forestillinger om fællesskab i den nordiske velfærdsstatsmodel og dens udfoldelse i det 21. århundrede.

Hen over 14 kursusgange vil de studerende blive introduceret til forskellige kulturanalytiske metoder, eksemplariske kulturanalyser og et bredt udvalg af dertilhørende værkeksempler. Foruden et særligt fokus på analysen af performancekunst og koreografi, hvor kroppes måder at bevæge sig og koeksistere er i centrum, fremlægger kurset tilgange indenfor analysen af affekter, dokumenter og produktionsæstetik. Mange af de kunstneriske eksempler henter vi i fællesskab med de studerende i en dansk og nordisk kontekst, og vi vil besøge kulturinstitutioner og se værker ude af huset. I løbet af semesteret kommer de studerende til at arbejde med deres egen situering som akademiske subjekter i det globale nord og spørge ind til det komplicerede, men nødvendigt diskutérbare forhold mellem dén, der analyserer, og dén, der bliver analyseret.

Kursets ambition er at udstyre de studerende med en række videnskabeligt funderede analysemetoder og begrebsapparater, der aktiverer en kritisk, nysgerrig og fleksibel evne til at forstå og formidle kunstneriske og kulturelle greb om samtidsudfordringer. Vi vil beskæftige os med begreber som racialisering, race og racisme, tokenisering, repræsentation, embodiment, stillegørelse, hvidhed, Sorthed, disidentifikation, migrantisering, sameksistens, forsamlinger, separatisme, omsorg, udholdenhed, affektivt arbejde, skam og infrastrukturel performance. Sammen skal vi læse tekster af bl.a. Sara Ahmed, Lisa Baraitser, Mons Bissenbakker og Michael Nebeling, Svetlana Boym, Julia Bryan-Wilson, Judith Butler, Tina M. Campt, Devika Sharma, Stuart Hall, Donna Haraway, Peter Hervik, Marianne Hirsch, bell hooks, Bojana Kunst, José Esteban Muñoz, Lene Myong, Tess Skadegaard-Thorsen, Gloria Wekker, Frank B. Wilderson.

 

Kurset er tilrettelagt og undervises alternerende af Anna Meera Gaonkar og Cecilie Ullerup Schmidt og eksamineres af de to undervisere.

Engelsk titel

Comparative Literature: Move it! Movement, migration, eviction

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

For at understøtte en differentieret læring kombinerer kurset forelæsning, oplæg, blokseminar, ekskursion, forskellige mundtlige formater og underviser- og peer-feedback. Vi tager os tid til at arbejde med skriftlighed og skrivemetoder i løbet af semestret, så de studerende er varmet op til den afsluttende skriftlige eksamen

Sammen skal vi læse tekster af bl.a. Sara Ahmed, Lisa Baraitser, Mons Bissenbakker og Michael Nebeling, Svetlana Boym, Julia Bryan-Wilson, Judith Butler, Tina M. Campt, Devika Sharma, Stuart Hall, Donna Haraway, Peter Hervik, Marianne Hirsch, bell hooks, Bojana Kunst, José Esteban Muñoz, Lene Myong, Tess Skadegaard-Thorsen, Gloria Wekker, Frank B. Wilderson.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03881U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cecilie Ullerup Schmidt   (11-69347b3479696e736f6a7a466e7b7334717b346a71)
Underviser

Cecilie Ullerup Schmidt og Anna Meera Gaonkar

Gemt den 08-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students