Litteraturvidenskab: Forskningsemne: Filosofisk æstetik - Fra Baumgarten til Berlant

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne filosofisk æstetikteori og stiller på den baggrund et spørgsmål om forholdet mellem æstetikteori og kulturvidenskab. I afhandlingen Aesthetica fra 1750 grundlagde Alexander Baumgarten den filosofiske æstetik som en videnskab om den sanselige erkendelse, om cognitio sensitiva. Hvor den logiske erfaring benytter sig af klare og distinkte forstandsbegreber, bygger den sanselige erfaring på aisthēta, skriver Baumgarten, det vil sige på "sanselige indtryk, indbildninger, opdigtninger og alle virvarrene af følelser og lidenskaber."⁠ Efter Baumgarten blev æstetikkens genstandsfelt hurtigt indsnævret til kunstens område. Den sanselige erkendelse blev forstået som den æstetiske erfaring i eminent forstand, og først og fremmest som de skønne, sublime og interessante erfaringer der kendetegner vores omgang med kunstværker.

 

På den ene side vil kurset spørge ind til, hvordan kulturvidenskaben og den politiske teori har taget æstetikbegrebet til sig i dag og brugt det som en indgangsvinkel til at forstå de a priori eller habituelle rammer, der betinger vores sanselige erkendelse af verden og de uligheder, som bestemte rammesætninger potentielt indeholder. På den anden side vil vi have et vedvarende praktisk blik på den æstetiske disciplin og diskutere hvilke intersubjektive dimensioner, vi kan udlede af traditionen. Med andre ord: giver det, i forlængelse af Kant, fortsat mening at tale om en fælles sans, en sensus communis?

 

Undervisningen består af 9 gange med forelæsninger à tre timer, og derefter vil vi afholde 3 femtimers workshops med studenteroplæg, gruppeanalyse og opgavebrainstorm.

Engelsk titel

Philosophical Aesthetics -From Baumgarten to Berlant

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Blandt de æstetikteoretiske værker der vil blive gennemgået på kurset (og som det er en god idé at anskaffe og måske ligefrem orientere sig i før kursusstart), er: Immanuel Kant, Kritik af dømmekraften, Friedrich Nietzsche, Tragediens fødsel, Gilles Deleuze og Félix Guattari, Hvad er filosofi?, Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, Lauren Berlant, Cruel Optimism og Sianne Ngai, Our Aesthetic Categories. Herudover vil blandt andre Hegel, Adorno, Merleau-Ponty og Arendt blive gennemgået på kurset.

 

De fleste af kursets primærværker findes i en lang række forskellige udgaver, herunder i forskellige danske og engelske oversættelser, så de er generelt ikke vanskelige at få fat i (fx er de ovennævnte værker af Deleuze og Guattari, Rancière og Berlant tilgængelige online på KB). Sekundærlitteraturen vil blive gjort tilgængelig på Absalon. Et autoritativt, meget detaljeret baggrundsværk er Paul Guyer, A History of Modern Aesthetics (2014); en nyttig antologi er Peter Kivy, The Blackwell Guide to Aesthetics (2004); begge værker er tilgængelige online på KB.

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk for at blive tilmeldt inspirationskurset.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning: 

KA-2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 294
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03861U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2022
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Isak Winkel Holm   (4-707a6872476f7c7435727c356b72)
 • Mathias Hindkjær Overgaard   (11-726d747b6a776c66667769456d7a7233707a336970)
Underviser

Isak Winkel Holm og Mathias H Overgaard

Gemt den 24-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students