Litteraturvidenskab : Værkkursus 2: Arthur Rimbaud: En årstid i helvede/Illuminationer

Kursusindhold

Arthur Rimbaud (1854-1891) er en eksemplarisk skikkelse i den moderne poesis historie. Myten såvel som værket havde på godt og ondt afgørende indflydelse på det billede af "poesien" såvel som "poeten" der op gennem det 20. århundrede var dominerende i den vestlige kultursfære.

  Fra besyngelsen af det konstante nybrud i kravet om at være "absolument moderne" over det visionære opgør med udsigelsessubjektet i Seerbrevenes løfte om at "Je est un autre" til afskeden med poesien som radikal poetisk gestus i En årstid i helvede er Rimbauds værk emblematisk for modernismen. Lige så indflydelsesrig har den biografiske myte været; fortællingen om den hvileløse unge mand, "fordømt af regnbuen", vagabonderende, skandaløs, i opposition til al moral. 

   På dette værkkursus vil vi gå nysgerrigt og kritisk til myten, værket og deres sammenfletning. Vi vil først og fremmest bruge tid på at nærlæse de to bøger Rimbaud nåede at skrive, En årstid i Helvede og Illuminationer. Vi skal både læse dem for deres egen skyld og som en anledning til at diskutere hvordan man læser og kan læse poesi i det hele taget. Til at hjælpe os på vej bruger vi hver gang en ny teoretisk indfaldsvinkel, bl.a. i dialog med det sideløbende kursus om teori og analyse. Vi skal se på myten om digterhelten og dens efterklange op gennem århundredet, og hvad den betyder og har betydet for læsningen af poesien. Vi skal gå historisk til digtningen og se på dens litteraturhistoriske placering i den formelle udvikling i moderne poesi væk fra faste former, og vi skal se på dens politiske og utopiske impulser i sammenhæng med Rimbauds samtid, særligt Pariserkommunen i 1871. Vi skal gå stilistisk og formalistisk til poesien og se på dens billedsprog og stilfigurer og undersøge hvad prosadigtet er som form. Vi skal undersøge det lyriske subjekt i Rimbaud, og vi skal kaste et mere nutidigt blik på Rimbaud ved bl.a. at se på digtenes arbejde med køn og seksualitet i et queerperspektiv, på deres arbejde med natur- og byrum i et nymaterialistisk perspektiv samt på en mulig postkolonial kritik af den modernistiske utopi om ubegrænsethed. Og vi skal se på Rimbaudcitater i musik og poesi, fra Dylan og Patti Smith over Strunge til Sean Bonneys Happiness: Poems after Rimbaud (2011). Vi læser teoretiske tekster af bl.a. Kristin Ross, Marjorie Perloff, Tzvetan Todorov, Susan Harrow, Maurice Blanchot m.fl.

 

Det er ikke at krav at kunne fransk for at følge kurset.

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work 2: Arthur Rimbaud: A season in hell/Illuminations

Uddannelse

Litteraturvidenskab BA

Holdundervisning inkl. nærlæsning af primærlitteratur i plenum, gruppearbejde og skriveworkshops.

Primærlitteratur:

Arthur Rimbaud: Une saison en enfer og lluminations (på fransk)

Samt en engelsk eller dansk oversættelse (Uffe Harders oversættelse af En årstid i helvede og John Ashberys engelske oversættelse af Illuminations kan anbefales). Kopier af de vigtigste tekster kommer på Absalon, men det forventes at I har læst en udgave af begge værker inden semesterstart.

 

Sekundærlitteratur (mere følger):

Graham Robb: Rimbaud - A biography (Kan anbefales som sommerferielæsning)

Kristin Ross: The Emergence of Social Space - Rimbaud and the Commune

Marjorie Perloff: The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage, Kapitel 1+2

Susan Harrow: The Material, the Real and the Fractured Self - Subjectivity and Representation from Rimbaud to Réda, Kapitel 1

 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 294
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB0071DU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2022
Kapacitet
33
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Chemnitz Gråbøl   (6-727a714146414e79833c7279)
Underviser

Morten Chemnitz

Gemt den 22-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students