LIN; Lingvistisk emne: Sprogets magt og magtens sprog

Kursusindhold

Sprog og magt hænger sammen, og på kurset ser vi nærmere på denne relation fra forskellige vinkler. Vi kommer bl.a. ind på sproglig vold, politikeres sproglige praksisser, produktionen af ordbogsviden, sprogpolitikker, ideologier og praksisser omkring minoritetssprog, standardiseringsprocesser, sprog og magt i institutioner (fx skoler), sprogs rolle i bygningen af nationalstater og meget mere.

Vi arbejder med at bruge forskellige teoretisk-metodiske udgangspunkter til at forstå relationen mellem sprog og magt i konkrete cases.

Undervejs på kurset får vi besøg af eksperter fra både forskningsverdenen og fra mere anvendte områder.

 

Engelsk titel

Linguistic topic

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om og forståelse af:

 • Forholdet mellem sprog og magt

 

Færdigheder i at:

 • identificere sproglige fænomener knyttet til magt
 • fordybe sig i området sprog og magt
 • finde og inddrage relevant faglitteratur i sin analyse af problemet.


Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i skriftlig form for
 • fagfæller.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, eksamensseminarer og individuel vejledning

Den primære undervisningsform er holdundervisning. Derudover er der afsat to gange til eksamensseminarer, hvor vi præsenterer og diskuterer eksamensprojekter. Vi giver også kort individuel vejledning af projekter.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0007EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Marie Maegaard   (5-7e727e72765179867e3f7c863f757c)
 • Jan Heegård Petersen   (5-7b727f79815179867e3f7c863f757c)
 • Janus Spindler Møller   (5-7b727f86845179867e3f7c863f757c)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students