LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Kursusindhold

Kursus gennemgår latinsk syntaks, morfologi, sproghistorie og stilistik. Vi læser og analysere prosa fra forskellige genre med henblik på deres stil og syntaks, og gennemgår ugentlige opgaveafleveringer til opøvelse af fagets discipliner, herunder oversættelse fra dansk til latin.

Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.

Det anbefales deltagerne at anskaffe sig flg. bøger inden semesterstart:

Michael Weiss: Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin (2009 el. 2020)

Milena Minkova : Introduction to Latin Prose Composition (2001 og sen.)

Allen and Greenough: New Latin Grammer (eller en andenstørre fremstilling af latinsk grammatik)

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAK03891U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Vladimir Zuckerman   (2-7a7e446c7971326f7932686f)
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students