LAT. Latinsk poesi

Kursusindhold

Latinsk poesi

Epos’et er en af de centrale genrer i den antikke litteratur. I dette kursus skal vi beskæftige os med det romerske epos og særlig med Vergils Æneide (ca. 20 f.Kr.) og Lucans Pharsalia (ca. 65 e.Kr.). Æneiden handler om hvordan trojaneren Æneas efter Trojas fald kom til at lægge grunden til Romerriget. Digtet er en hyldest til Rom – og til Æneas’ fjerne efterkommer Augustus – men det er ikke en ensidig lovprisning. Gennem hele digtet skildres taberne – Æneas’ modstandere – med sympati. Læseren mindes til stadighed om at grundlæggelsen af Romerriget indebar ofre og lidelser.

Vi skal både læse Æneidens 2. bog og danne os et overblik over hele digtet, herunder dets forhold til de homeriske forbilleder, Iliaden og Odysseen. Først og fremmest skal vi studere hvordan Lucan, der skrev under Nero, med sit epos Pharsalia skabte en slags ’anti-Æneide’. Pharsalia handler om borgerkrigen mellem Cæsar og Pompejus og er langt hen ad vejen en dementi af Vergils ophøjede fejring af Romerriget og Augustus. Vi skal læse Pharsalias 7. bog og også her kombinere det med et overblik over hele værket.

Endelig skal vi kort beskæftige os med de øvrige romerske epos’er fra 1.-2. årh. e.Kr., således at kurset også vil give et litteraturhistorisk overblik over genren.

 

Antik poesi

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi. Vi vil placere disse poetiske traditioner i kulturhistorisk sammenhæng og diskutere spørgsmål som oversættelse og reception.

Engelsk titel

Latin poetry

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til følgende prøver på KA Latin:

Frit genre- eller periodeorienteret område

Filologisk praksis 1, 2 eller 3

 

Og på BA og KASF i Latin til prøven i:

Latinsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

Holdundervisning med øvelser.

Latinsk poesi:

R. G. Austin, Virgil Aeneid II with a commentary. Oxford: Clarendon Press, 1964

David O. Ross, Virgil's Aeneid: A Reader's Guide. Blackwell Publishing 2007

Lucan, De bello civili. Book VII ed. Paul Roche, Cambridge University Press 2019

Frederick M. Ahl, Lucan, an introduction. Cornell University Press, 1976.

Peter Toohey, Reading Epic: An Introduction to the Ancient Narratives, 1992 (2003)

 

Antik poesi:

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAB00631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Adam Schwartz   (8-77676c7b6576787e446c7971326f7932686f)
Underviser

Karen Skovgaard-Petersen (Romersk poesi)
Vladimir Zuckermann (Antik poesi)

Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students