LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Mens kurset “Antik retorik og talekunst” – der forventes fulgt af seminarets deltagere som led i forberedelsen til prøven i “Latinsk retorik og talekunst” – giver et større overblik over antik teoretisk retorik og græske og romerske taleres produktion, vil det latinske seminars læsning (med vægt på oversættelse og grammatisk analyse) have et mere fokuseret tekstvalg. I forbindelse med læsning af uddrag af Ciceros retoriske skrifter vil der blive etableret redskaber til retorisk og stilistisk analyse af udvalgte Cicerotaler.

 

OBS. Det forventes at studerende også følger Antik retorik og talekunst

Engelsk titel

LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Latinsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Latin.

Holdundervisning og øvelser

Oversigtsværker:

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

 

Primærtekster - i form af uddrag af tekstkritiske udgaver - vil i vidt omfang blive lagt i kopi i kursusrummet på Absalon.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAB00621U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Helle Gjellerup   (7-6f6c73736c6e71476f7c7435727c356b72)
Gemt den 31-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students