Latin 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 

- at oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret latinsk helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;

Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;

Susanne Høeg, God latin 1 – AUGUSTUS

Susanne Høeg, God latin 2 – CATUL

Susanne Høeg, God latin 3 – OVID

Susanne Høeg, God latin 4 - SENECA

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i 80% af undervisningen.
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAÆ00071U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Susanne Bramming Hansen   (8-6474636f6f6b7069426a776f306d7730666d)
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students