ÅU LAT Latin 2 - tillægsuddannelsen i Latin

Kursusindhold

Målet med dette er af føre kursisterne frem til at kunne læse lettere latinske tekster med ordbog og grammatik, svarende til gymnasiets A-niveau. Kurset består af ugentlige større og mindre hjemmeopgaver, som træner i morfologi, syntaks og indholdsforståelse. Opgaverne besvares og indsendes til læreren. Undervisningen er udelukkende fjernundervisning og afsluttes med bestået/ikke bestået.

Engelsk titel

ÅU LAT Latin 2

Uddannelse

Tillægsuddannelsen i Latin for gymnasielærere.

Kurset består af fjernundervisning via internettet samt 1-2 lørdagsseminarer på Søndre Campus.

Fjernundervisning er forskellig fra online-undervisning, da der som udgangspunkt ikke er bestemte tidspunkter, hvor du skal ”møde op” og modtage undervisning. Dermed lægger fjernundervisningskurser også i højere grad op til selvstændig læring fra deltagerne. Kurset består af ugentlige opgaver, som stilles af underviser og besvares af deltagerne i Absalon (via KU’s intranet KUnet). Derudover er der undervejs god mulighed for at stille spørgsmål til underviser og diskutere faglige problemstillinger med sine medstuderende.

Anbefalet litteraturliste

Ordbog: Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog, Gyldendal

Grammatikhenvisninger vil ske til Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Ars maior, Gyldendal

Tekstgrundlag først og fremmest Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Florilegium. Gyldendal

Bestået eksamen i Latin 1 på Tillægsuddannelsen (10 ECTS) eller tilsvarende.

For at kunne deltage i et fjernundervisningskursus er det nødvendigt, at man har adgang til en computer (enten PC eller Mac) med internetadgang, og at man er aktiv i Absalon. Derudover kræves ingen særlige tekniske forudsætninger.

Skriftlig
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 412,5
  • Total
  • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAÅ00101U
ECTS
20 ECTS
Niveau
Propædeutik
Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Se aktuel prisoversigt

Skemagruppe
Fjernundervisning + lørdagsseminar
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Gorm Tortzen   (6-7e78733e3a3b477b6c767335727c356b72)
Underviser

Gorm Tortzen

Gemt den 09-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students