Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart: kom godt i gang med dit speciale med specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur!

Denne specialeforberedende workshop består af 4 kursusgange à 4 timer, inklusive et litteratur- og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved medarbejdere fra Det Kongelige Bibliotek.

Hensigten er at facilitere den tidlige del af specialeskrivningsprocessen og arbejde på tilrettelæggelsen af et fokuseret, velstruktureret specialeforløb og samarbejde med din vejleder og evt. medspecialeskrivere.

Workshoppen retter sig mod, at du er godt i gang med emneafgrænsning, når specialekontrakten indgås, og at du har taget de første skridt mod at udvikle en problemformulering, der kan videreudvikles og modificeres i samarbejde med din specialevejleder.

Workshoppen lægger vægt på:

 • at åbne for det kreative arbejde med udvikling af egne specialeidéer, problemfelter og emneafgrænsninger, f.eks. igennem metoder til idégenereringsom mindmapping, narrative skrive- og tegneøvelser og walk & talk.
 • at skrive disposition, synopsis, abstract og litteraturreview.
 • at udvikle gode og brugbare arbejds- og skrivepraksisser.
 • at bane vejen for en refleksiv tilgang til specialet baseret på øvelser og mindre gruppearbejder, som kan danne grundlag for samarbejder eller skrivefællesskaber senere i specialeskrivningsprocessen.
 • at motivere til at arbejde fokuseret med et længerevarende problemorienteret projekt.

at hjælpe med overvejelser om og valg af specialevejleder.

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshopgangene veksler mellem korte oplæg med instruktioner og eksempler, øvelser og dialog mellem underviser og deltagere. Ved hver workshopgang arbejdes der aktivt og forbybende med skrivning.

Links

https:/​/​hum.ku.dk/​intranet/​specialetjek/​

https:/​/​humanist.hum.ku.dk/​artikler/​2017/​4/​specialistfabrikken-genaabnet/​

https://kub.ku.dk/studiepladser/

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/hum/undervisning/specialer/Sider/omspecialevejledning.aspx?searchHitHighlight=specialeskrivning

 

Litteraturforslag (gennemgås ikke, selvstudium)

Eco, U. (1998). Kunsten at skrive speciale.  (3. ed.). Akademisk Forlag.

Rienecker, L. (2015). Problemformulering på videregående uddannelser (4. ed.). Samfundslitteratur.

Rienecker, Stray, J., & Skov. (2011). Specielt om specialer (4. udgave ed.). Samfundslitteratur.

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2017). Den gode opgave, håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (5 ed.). Samfundslitteratur.

Rienecker, L., Wichmann-Hansen, G., Stray Jørgensen, P., Rienecker, L., Wichmann-Hansen, G., & Stray Jørgensen, P. (2019). God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter (2. ed.). Samfundslitteratur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 16

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03352U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Ekman   (5-6d7375697648707d7536737d366c73)
Underviser

Ulrik Ekman

Gemt den 26-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students