Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kom godt i gang med dit speciale med specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur.

Specialeforberedende workshop består af 4 kursusgange à 4 timer, herunder et litteratur- og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved medarbejdere ved Det Kongelige Bibliotek.

Hensigten er at stimulere specialeskrivningsprocessen og arbejde på tilrettelæggelsen af et fokuseret, velstruktureret specialeforløb og samarbejde med din vejleder og evt. medspecialeskrivere.

Workshoppen sigter mod, at du er godt i gang med emneafgrænsning, når specialekontrakten indgås, og at du har taget de første skridt mod at udvikle en problemformulering, der kan videreudvikles og modificeres i samarbejde med din specialevejleder.

Workshoppen lægger vægt på:

 • det kreative arbejde med udvikling af egne specialeidéer, problemfelter og emneafgrænsninger igennem metoder til idégenerering såsom mindmapping, narrative skrive- og tegneøvelser og walk & talk.
 • at arbejde med formater som disposition, synopsis, abstract og litteraturreview.
 • at oparbejde hensigtsmæssige arbejds- og skrivepraksisser.
 • en aktiv, refleksiv tilgang til specialet baseret på øvelser og gruppearbejder i mindre grupper, som efterfølgende kan danne grundlag for dynamiske udvekslinger, samarbejder eller skrivefællesskaber undervejs i specialeskrivningsprocessen.
 • at finde motivation til at arbejde fokuseret med et længerevarende problemorienteret projekt.

overvejelser om og valg af specialevejleder.

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshopgangene veksler mellem korte oplæg med instruktioner og eksempler, øvelser og dialog mellem underviser og deltagere. Ved hver workshopgang arbejdes der aktivt og forbybende med skrivning.

Links

https:/​/​hum.ku.dk/​intranet/​specialetjek/​

https:/​/​humanist.hum.ku.dk/​artikler/​2017/​4/​specialistfabrikken-genaabnet/​

https:/​/​kub.ku.dk/​studie--og-laesepladser/​

https:/​/​kunet.ku.dk/​oevrige/​soeg/​Sider/​KUnet.aspx?k=specialeskrivning

Litteraturforslag (gennemgås ikke, selvstudium)

Umberto Eco, Kunsten at skrive speciale : hvordan man udarbejder skriftlige opgaver. Akademisk Forlag 1997

Lotte Rienecker, Gitte Wichmann-Hansen og Peter Stray Jørgensen, God vejledning- af specialer, bacheloropgaver og projekter. Samfundslitteratur 2019 (2. udgave).

Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker og Signe skov. Specielt om specialer. Samfundslitteratur 2011 (4. udgave).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Total
 • 15

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03351U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2022
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Bee Christensen-Strynø   (7-7266776e66686d456d7a7233707a336970)
Underviser

Maria Bee Christensen-Strynø

Gemt den 04-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students