Kunsthistorie: Kunstfaglig praksis

Kursusindhold

Kunsthistorisk praksis byder på tre hovedspor: kuratering, institution og formidling. Alle tre spor introduceres i første del af kurset og du kan så vælge at arbejde videre i sidste del af kurset med et eller flere af sporene.  Idéen er at udfordre og gentænke den kunsthistoriske faglighed i lyset af aktuelle vilkår og problematikker. Som studerende skal du således på kurset opnå indblik i den eksisterende kunsthistoriske fagligheds praksisformer, men også bidrage til at genoverveje disse. Der vil i foråret 2023 særligt være fokus på kuratering, institutions- og forvaltningspraksis samt kunsthistoriske tekstpraksisser og diskursproduktion, herunder forskellige former for kunstformidling.

Kurset består i en blanding af forelæsninger, studenteroplæg, øvelser, ekskursioner og diskussioner. Kurset er i nogen grad studenterdrevet og tilrettelægges i et samarbejde mellem underviserne og dig som studerende. Det er meningen, at du skal opnå evner til at tænke kritisk, selvstændigt og innovativt inden for kunsthistoriefaget og blive god til at beskrive de praktiske realiseringspotentialer for et specifikt projekt.

Kurset er derfor baseret på øvelser, som du skal aflevere til fastsatte frister og som du derefter modtager individuel eller kollektiv feedback på – enten fra underviser eller fra medstuderende. Den afsluttende eksamen er en portfolio på 21-25 normalsider, som består af det øvelsesmateriale, der er udarbejdet i løbet af semestret plus en refleksionsramme, som skal udgøre de ca. 12,5 NS (fælles udarbejdet materiale må max udgøre 50 procent af den samlede portfolio). Du kan lave din portfolio alene eller sammen med (op til to) andre studerende.

Kurset varetages i 2023 af Rune Gade (10 kursusgange) og Julie Edel Hardenberg (4 kursusgange). Rune Gade varetager de overordnede linjer i kurset, mens Julie Edel Hardenbergs kursusgange vil beskæftige sig med dekoloniale praksisser.

Engelsk titel

The Practice of Art History

Uddannelse

Kunsthistorie

Kurset består i en blanding af forelæsninger, studenteroplæg, øvelser, ekskursioner og diskussioner.
Som studerende bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal samarbejde med og forberede oplæg, fremlæggelser, peer feedback m.m.

Kurset baserer sig på kompendium, som udleveres elektronisk inden kursusstart. Som studerende kan du i et vist omfang selv påvirke, hvilken litteratur vi skal læse. De første undervisningsgange vil vi afsøge evt. ønsker og interesser fra studerende med henblik på at fastlægge litteratur.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03342U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rune Gade   (8-787b746b6d676a6b466e7b7334717b346a71)
Underviser

Rune Gade og Julie Edel Hardenberg

Gemt den 26-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students