BA og KA-tilvalg Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Praktikworkshops

For BA- og KA-studerende, der tager eksamen på Kunsthistorie og i Visuel Kultur i Enkeltstående tilvalg: Projektorienteret forløb, udbydes tre workshops, som alle forventes at deltage i. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende at diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

De tre workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er for BA-studerende på i alt 11-15 normalsider og er delt i tre skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. For KA-studerende er portfolioen på i alt 16-20 normalsider og er og er delt i fire skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.

For BA-studerende består portfolioen af følgende elementer:

Portfoliodel 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og institutionel kontekst (2-3 ns) – skriftlig peer-feedback

Portfoliodel 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til arbejdspladsen (1-2 ns) – kollektiv feedback fra underviseren og peer-feedback på workshop

Portfoliodel 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – peer-feedback på workshop og individuel mundtlig feedback fra underviseren

Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

 

For KA-studerende består portfolioen af følgende elementer:

Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og institutionel kontekst (3-4 ns) – skriftlig peer-feedback

Portfoliodel 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til arbejdspladsen (2-3 ns) – kollektiv feedback fra underviseren og peer-feedback på workshop

Portfoliodel 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – individuel mundtlig feedback fra underviseren

Portfoliodel 4: En kritisk refleksion over opgaveløsninger og eget bidrag hertil – peer-feedback på workshop (2-3 sider).

Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

 

Engelsk titel

Internship

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og vidensdeling mellem deltagerne.
3 uger á 2 timer spredt udover semestret.

Der er opstillet en pensumhylde på IKK’s bibliotek, hvor man kan søge inspiration til sin pensumliste. Pensum er individuelt og er på 350 normalsider.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 6
 • Praktik
 • 350
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10192U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Bee Christensen-Strynø   (7-7165766d65676c446c7971326f7932686f)
Underviser

Maria Bee Christensen-Strynø

Gemt den 26-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students