Kunsthistorie: Samtidskunst

Kursusindhold

Kurset giver indblik i nogle af samtidskunstens forskellige tendenser, udtryk og roller fra 1960 til i dag, herunder kunstens ofte omdiskuterede rolle i de offentlige byrum. Kurset forstår kunsten som forbundet med sin samtid og ser på nogle af tidens brydninger gennem kunsten, så undervejs bliver der udblik til temaer som kunst og politik, identitet, socialitet, køn, globalisering, migration og klima.

På kurset bevæger vi os på tværs af landegrænser via læsninger af centrale kunst- og kulturhistoriske fremstillinger, og vi bevæger os ud i kunstverdenen på udstillingsbesøg.

Kurset starter med at opridse baggrunden for de kunstneriske opbrud i nyere tid via en introduktion til avantgarden og modernismen i begyndelsen af det 20. århundrede. Herfra springer vi frem til det såkaldt postmodernistiske opbrud fra modernismen i 1960erne og den orientering mod dematerialiserede, performance-baserede og politisk, undertiden ligefrem aktivistisk, engagerede kunstneriske og kuratoriske praksisser, som i stor udstrækning har præget de sidste tres år. Det forhold, at samtidskunst forholder sig kritisk til sine egne institutionelle rammebetingelser, bruger kurset som afsæt for teoretiske og analytiske undersøgelser af kerneproblematikker i kunsten. Vi skal se på, hvordan den såkaldt institutionskritiske kunst går til angreb på de kunstinstitutioner, den selv er forankret i, hvordan den stedspecifikke kunst forlader museer og gallerier til fordel for off-site lokaliteter, og hvordan selvkritikken åbner tværæstetiske broer til andre kunstarter og den visuelle kultur.

Målet med kurset er at opøve de studerendes evne til at analysere forskellige værktyper og formulere og formidle erfaringer med kunstens kerneproblematikker med udgangspunkt i konkrete værker og tekster. Dette opøves gennem analyser af værker, udstillinger, byrum mv., gennem diskussioner af pensum i grupper og plenum samt skriftlige opgaver, der afleveres løbende og indgår i den afsluttende portfolio-eksamen.

Engelsk titel

Samtidskunst

Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner, øvelser, skriftlige opgaver og feedback.

Kursets tekster vil blive tilgængeliggjort i kursusrummet i modulet ”Kompendium”.

Anbefalet litteratur til baggrundsorientering:

Tony Godfrey: The Story of Contemporary Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2021.

Dette kursus udbydes til studerende, der er ved at tage BA-tilvalgspakken Billedkunst og designpraksis, studieordning 2019, men er også åbent for alle andre BA-tilvalgsstuderende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse (anslået)
 • 270
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10131U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sabine Dahl Nielsen   (3-82737d4f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Anne Ring Petersen og Sabine Dahl Nielsen

Gemt den 24-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students