KOMIT: Projekt i human-centered computing

Kursusindhold

På dette kursus arbejder du med teorier om human-centred computing og interationsdesign, og begynder derved at bygge bro mellem de ting, du har lært på 1. semester. Du lærer at vurdere og argumentere for anvendeligheden af udvalgte begreber og modeller til undersøgelse af en bestemt problemstilling vedrørende it’s brugsvenlighed, og du prøver kræfter med at planlægge, gennemføre, formidle og evaluere en empirisk undersøgelse vedr. human-centred computing i i samarbejde med en organisation. Tidligere har organisationer som Nordisk Film, Politiken, Copenhagen Health Innovation, Medierådet og Rådet for socialt udsatte leveret cases til kurset og samarbejdet med de studerende. Modulet er samtidig din introduktion til at skrive store, akademiske opgaver, som du kommer til at skrive mange flere af i løbet af studiet. 

Engelsk titel

Project in Human-centered Computing

Uddannelse

Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende får viden om og forståelse af centrale teorier om human-centred computing (HCC), centrale begreber og modeller angående interaktion og brugsvenlighed, f.eks. UX og grundlæggende principper for og metoder til brugercentreret design.

Den studerende får Færdigheder i at identificere en afgrænset problemstilling vedrørende anvendelsen af it til kommunikation i relation til en given organisation og i at begrunde, planlægge og gennemføre en mindre empirisk undersøgelse ift. den pågældende problemstilling. Med udgangspunkt heri opnås endvidere færdigheder i at analysere og evaluere eksisterende brugergrænseflader og foretage hensigtsmæssige valg ved opbygningen af en brugergrænseflade på baggrund af evalueringen.

Endelig får den studerende kompetencer i selvstændigt gruppebaseret projektarbejde om problemstillinger i relation til brug af it til kommunikation med udgangspunkt i et eksisterende it-system og dets brugere og i samarbejde med en ekstern organisation, fra den indledende proces med at foretage akademisk litteratursøgning i relation til faglige problemstillinger inden for kommunikation og it og til redegørelse for undersøgelsesresultaternes relevans for innovation ift. den pågældende organisation.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Det anbefales, at den studerende har bestået grundlæggende datalogi eller tilsvarende kursus.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Projekt i Human-centred computing kan kun tages som enkeltstående tilvalg, hvis den studerende også samtidig følger eller har bestået kurset i empiriske undersøgelsesmetoder 1 eller kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer i empiriske undersøgelsesmetoder.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
For tilvalgsstuderende er der intern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 297,5
 • Øvelser
 • 56
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HKMB00291U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
,
Kapacitet
Begrænset antal pladser for tilvalgsstuderende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Mette Thorhauge   (8-766a71746a637769426a776f306d7730666d)
Gemt den 02-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students