KK, Projektorienteret forløb 15 eller 30 ECTS (E22)

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt, privat virksomhed eller i egen virksomhed vil du opnå erfaring med akademisk relevant arbejde og få indsigt i praksisser, forhold og processer på praktikstedet. Ligeledes vil du få mulighed for at reflektere over egen rolle og kompetencer i en konkret faglig relevant praksisrelation.

Undervisningen vil skærpe din evne til at have en kulturanalytisk opmærksomhed på organisationsdynamikker og organisationskultur. Som led i forløbet udvikles dine metodiske evner til at lave kulturanalyser af organisationsdynamikker. På bagrund af teorier og begreber relateret til organisationsteori og organisationsantropologi vil du få styrket kompetencen til at formulere og arbejde med kulturanalytiske problemstillinger. Da du som led i dit praktikophold skal indsamle materiale relateret til praktikstedet, vil du blive introduceret til feltarbejdsmetoder og kvalitativ metode. Endvidere vil der i undervisningen blive lagt vægt på materialitetsstudier, dokument- og strategianalyse, analyse af retfærdiggørelsesregimer, governmentalityanalyse, kommunikation og identitet.

Engelsk titel

Academic internship 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg på Komparative Kulturstuier 2019-ordningen

 

Kurset henvender sig til studerende, som vil i praktik (15 eller 30 ECTS) og som ønsker at udføre en kulturanalyse af praksisser, forhold og dynamikker på praktikstedet.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.  

 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret emne A i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (aktivitetskode HKKB10301E)
Projektorienteret emne B i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (aktivitetskode HKKB10311E)

Udvidet projektorienteret emne A i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (aktivitetskode HKKB10321E)
Udvidet projektorienteret emne B i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (aktivitetskode HKKB10331E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret specialiseret emne i komparative kulturstudier A 15 ECTS (aktivitetskode HKKK13051E)
Projektorienteret specialiseret emne i komparative kulturstudier B 15 ECTS (aktivitetskode HKKK13052E)

KA tilvalg i Tværkulturelle studier 2021-studieordningen: 
Udvidet projektorienteret forløb A 30 ECTS (aktivitetskode HTÆK13191E)
Udvidet projektorienteret forløb B 30 ECTS (aktivitetskode HTÆK13192E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået. Hvis du er studerende fra Humaniora har du frit valg.

Den fri skriftlige opgave for 15 ECTS er på 11-15 sider, mens den for 30 ECTS er på 16-20 sider

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Du tildeles en personlig projektvejleder, når undervisningen er kommet i gang. Undervisnings- og arbejdsformen vil være organiseret som almindelige undervisningsgange samt seminardage. I alt er der undervisning i 28 timer. Aftal med din praktikvært, at du kan deltage i undervisningen, som del af din praktik.

Materiale til undervisningen vil være tilgængeligt i Absalon

Den studerende finder selv et praktiksted, etablerer selv kontakt til praktikstedet og er selv ansvarlig for at udfylde kontrakten og arbejdsbeskrivelse i samarbejde med praktikværten. Læs mere om krav og procedurer på:

Hvis du er ikke er KU studerende: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​tilvalg/​oversigt/​komparativekulturstudier/​projektorienteret-forloeb/​
Hvis du er KU studerende: https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​tvaerkulturelle_ka/​Sider/​Emne.aspx?topic=Projektorienteret%20forl%C3%B8b%20(praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6

Når både studerende og praktikværten har udfyldt kontrakten skal uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk) også underskrive den. Når alle tre underskrifter er på kontrakten, skal den sendes til studienævnet på ToRS (sn-tors@hum.ku.dk).

Har du spørgsmål til udarbejdelsen af kontrakten så kontakt endelig uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk // 23708234).

Kontrakt på dansk: https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​studieindhold/​SiteAssets/​Sider/​HVordan-laver-jeg-en-arbejdsbeskrivelse-og-kontrakt-HUM-ToRS-BA/​Aftale%20om%20projektorienteret%20forl%C3%B8b%20-%20Tors.pdf

Kontrakt på engelsk: https:/​/​kunet.ku.dk/​study/​HUM/​Courses%20and%20teaching/​Take%20courses%20from%20other%20programmes/​Academic%20Internship%20Contract.pdf

Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal være
A) for 30 ECTS på BA niveau mindst 444 timer, svarende til i alt 12 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder

B) for 15 ECTS på både BA og KA niveau mindst 148 timer, svarende til i alt 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder.

For 30 ECTS på KA niveau er kravet 6 måneder.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg, skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk // 23708234)

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 384
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKKK0102EU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se opslag i grupperummet på Absalon
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-7c6e736e7b7c6e7749717e7637747e376d74)
Underviser

NN

Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students