KL. GR. Græsk poesi

Kursusindhold

Græsk poesi

I dette kursus læser vi græsk poesi fra arkaisk, klassisk, hellenistisk og byzantinsk tid. Temaet er bønfaldelse. Da græsk (og latinsk) poesi er kendetegnet ved at være skrevet på vers, lærer vi at skandere og oplæse versemål som det daktyliske heksameter, det elegiske distichon, den sapphiske strofe, det iambiske trimeter, det trokæiske tetrameter, anapæster og ioniske strofer. Vi kommer ligeledes ind på den musikalske, performative og kulturelle dimension af græsk poesi og diskuterer, hvorfor digterne komponerer i de forskellige versemål og rytmer.

 

Antik poesi

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer til Juvenal. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi. Vi vil placere disse poetiske traditioner i kulturhistorisk sammenhæng og diskutere spørgsmål som oversættelse og reception.

Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til følgende prøver i Klassisk græsk:

Græsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

 

Holdundervisning

Græsk poesi:

- Homers Iliaden (1. sang)

- Homers Odysséen (6. sang)

- Sapphos fragmenter (udvalg)

- Mimnermos' elegier (udvalg)

- Aischylos' Hiketides

- Kleanthes' Hymne til Zeus

- Kallimachos' Hymne til Zeus og elegiske fragmenter

- Aelia Eudokia Augustas Homerocentones (udvalg)

 

Antik poesi

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristoffer Maribo   (16-757c737d7e7970706f7c776b7c736c794a727f7738757f386e75)
  Græsk poesi
 • Vladimir Zuckerman   (2-7b7f456d7a7233707a336970)
  Antik poesi
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students