KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

1) Græsk retorik og talekunst

Hvilke rolle spiller følelser i græsk retorik, og hvad kan vi lære fra de overleverede juridiske taler om følelsernes plads i Athen? Vi undersøger disse spørgsmål gennem en nærlæsning af Aristoteles’ Retorik bog 2 og et udvalg af taler af Lysias, Aeschines og Demosthenes.

 

2) Antik retorik og talekunst

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke teoretiske retorik, herunder debatten om retorikkens status i forhold til filosofien, og der læses et udvalg af antikke taler, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

Se kursusbeskrivelsen for Antik retorik og talekunst her

Engelsk titel

KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Holdundervisning og øvelser

Aristoteles, Retorikken (OCT)

Lysias 1

Aeschines 2

Demosthenes 21

Kennedy, G. A. (1994). A New History of Classical Rhetoric. Princeton U Press.

Konstan, D. (2006). The Emotions of the Ancient Greeks. University of Toronto Press.

Sanders, E. (2014). Envy and Jealousy in Classical Athens: A Socio-Psychological Approach.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00621U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Vladimir Zuckerman   (2-787c426a776f306d7730666d)
Gemt den 07-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students