KL. ARK Klassisk Arkæologisk Tema 2: Keramik og funktion med praktikophold på Cypern

Kursusindhold

I dette undervisningsforløb skal vi studere keramik med henblik på keramikkens formelle/iboende/indre egenskaber, som vi kan bruge til at stille spørgsmål til keramikken selv. Desuden skal vi kigge på kombinationen af keramikkens formelle egenskaber og de rumlige, kvantitative, relationelle (ydre) egenskaber med henblik på at forstå keramikkens anvendelse. Formålet med kurset er, at introducere den studerende til de specifikke kompetencer, man har brug for i fundregistreringen i felten, samt nogle af de teoretiske og metodiske udfordringer som velunderbyggede keramiske analyser af udgravningsmateriale byder på. En del af kurset er to ugers ophold på Cypern, hvor de studerende arbejder med originalmateriale fra den senantikke Kition, som forberedelse af udgravningspublikationen. På baggrund af opholdet, vil kvalificerede studerende få tilbudt at bidrage til publikationen som medforfatter.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeological Theme 2

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner

Skibo, J.M., Understanding Pottery Function (Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique), New York 2013.

Allison, P., Why do excavation reports have finds’ catalogues?, i: C.G. Cumberpatch & P.W. Blinkhorn (red.), Not so much a pot, more a way of life. Current approaches to artifact analysis in Archaeology (Oxbow Monograph 13), Oxford 1997, 77-84.

Sanders, G., Corinth Excavations. Archaeological Site Manual, Princeton 2008, 53-69.

Peacock, D.P.S., Ceramics in Roman and Medieval Archaeology, i: D.P.S. Peacock (red.), Pottery in Early Commerce: Characterization and Trade in Roman and Later Ceramics, London – New York – San Fransisco 1977, 21-33.

Rice, P.M., Pottery Analysis: A Source Book, Chicago – London 1987, 207-210.

Adams, W.Y. & E.W., Archaeological Typology and Practical Reality. A Dialectic Approach to Artifact Classification and Sorting, Cambridge 1991, 157-168.

Barclay, K., Scientific Analysis of Archaeological Ceramics: A Handbook of Resources, Oxford 2001.

Orton, C., How many pots make five? – a historical review of pottery quantification, Archaeometry 35, 1993, 169-184.

Jung, R. Classification, Counting and Publication of Aegean-Type Pottery around the Mediterranean, i B. Horejs, R. Jung  og P. Pavúk (red.), Analysing Pottery. Processing – Classification – Publication (Studia Archaeologia et Medievalia 10), Bratislava 2010, 145-162.

Costello IV, B., The waste Stream of a Late Roman House: Case Study of the Commissary Black in the Earthquake House at Kourion, in: M. Lawal & J. Lund (red), Pottery in the Archaeological Record: Greece and beyond (Gösta Enbom Monographs 1), Aarhus 2011, 76-84.

Schiffer, M.B., Archaeological context and systemic context, American Antiquity 37, 1972, 156-165.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAK03301U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Skemalink følger
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kristina Winther-Jacobsen   (10-6d796c63657164756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 02-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students