INF: Informationsorganisering og -analyse (Obligatorisk) - Profil ABM

Kursusindhold

Kurset giver indblik i det teoretisk grundlag for organisering og analyse af data, samt de problemstillinger det medfører. Med data menes både samlinger af fysiske objekter (fx. kunst, genstande, bøger, mm.) beskrevet med metadata og samlinger af data (tekstdata, måledata, brugerevalueringer, mv) indenfor arkiver, biblioteker, og museer (ABM).

Kurset inkludere praktiske elementer som tager udgangspunkt i en række cases fra udvalgte ABM institutioner og samlinger med relevans for problemfeltet. De enkelte cases vil behandle både organisatoriske og formidlingsmæssige aspekter i form af indsamling og organisering af informationer, samt analyse og visualisering af data.

Engelsk titel

Information organization and information analyses (Compulsory)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber omhandlende søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.
 • muligheder og udfordringer ved at arbejde med store datamængder i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til definition og analyse af problemstillinger omfattende store datamængder.
 • udvikle løsninger til organisering, genfinding og sortering af strukturerede og ustrukturerede data under hensyn til den kontekst som løsningen er rettet i mod.
 • analysere og visualisere datasæt.

 

Kompetencer til at

 • planlægge, udføre og formidle dybdegående analyser af information og data.
 • kritisk vurdere konsekvenserne af forskellige strategier for søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.

Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, øvelser, workshops, feedback og vejledning

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bawden, D., & Robinson, L. (2012). An introduction to information science. 
 • Foscarini, F., MacNeil, H., Mak, B., & Oliver, G. (Eds.). (2016). Engaging with records and archives: Histories and theories (First published). Facet Publishing. 
 • Roued-Cunliffe, H. (2020). Open heritage data: An introduction to research, publishing and programming with open data in the heritage sector. Facet Publishing. 
 • Ruthven, I., & Chowdhury, G. G. (2015). Cultural heritage information: Access and management.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03635U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende, ét hold med profil ABM
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henriette Roued   (5-83808676755179867e3f7c863f757c)
 • Haakon Lund   (2-767a4e76837b3c79833c7279)
Gemt den 11-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students