INF: Informationsorganisering og -analyse (Obligatorisk) - Profil IT

Kursusindhold

Kurset gennemgår forskellige tilgange til at arbejde med store datamængder: Kvalitativ dataanalyse, kvantitativ indholdsanalyse, publikations- og citationsanalyse. Kurset introducerer desuden fagområdet ’altmetrics’. At arbejde med store datamængder fordrer bl.a. færdigheder i søgning, organisering og analyse, og kurset fokuserer derfor særligt på at give de studerende færdigheder inden for disse tre områder. Kurset giver en forståelse for sammenhængen mellem typen af data (strukturerede data/ustrukturerede data) og muligheder/udfordringer ved forskellige typer analyser. Desuden opnås konkret erfaring med brug af software til at organisere, analysere og visualisere data.

Engelsk titel

Information organization and information analyses (Compulsory)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling   Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber omhandlende søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.
 • muligheder og udfordringer ved at arbejde med store datamængder i forskellige kontekster.

 

Færdigheder i at

 • anvende teorier og begreber til definition og analyse af problemstillinger omfattende store datamængder.
 • udvikle løsninger til organisering, genfinding og sortering af strukturerede og ustrukturerede data under hensyn til den kontekst som løsningen er rettet i mod.
 • analysere og visualisere datasæt.

 

Kompetencer til at

 • planlægge, udføre og formidle dybdegående analyser af information og data.
 • kritisk vurdere konsekvenserne af forskellige strategier for søgning, indsamling, organisering, arkivering og analyse af information og data.

Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, øvelser, workshops, feedback og vejledning

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Scarecrow press.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Metods Sourcebook (3rd ed.). Sage.
 • Neuendorf, K. A. (2017). The Content Analysis Guidebook (2nd ed.). Sage.
 • Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual Review of Information Science and Technology, 41: 609-641. 
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03634U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende, ét hold med profil IT
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jeppe Nicolaisen   (7-706b7634746f69466e7b7334717b346a71)
 • Grischa Fraumann   (3-696874426a776f306d7730666d)
Gemt den 11-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students