Oversættelse og tværkulturel formidling: Emne inden for oversættelsesstudier

Kursusindhold

Særlige udfordringer i dramaoversættelse, tekstning, dubbing, tolkning, oversættelse af tegneserier, oversættelse af dialog-passager i skønlitteratur o.a.


Kurset vil sætte fokus på de særlige udfordringer der er forbundet med at gengive replikker og dialog inden for forskellige genrer/medier: dramatekster, tegneserier, grafiske romaner, replikrige narrative tekster, audiovisuelle tekster (film, tv, internettet) og tolkning. Vi vil se på de mange aspekter af mundtlighed (derunder dialekt, sociolekt og slang), på samspillet mellem den sproglige dimension og den visuelle/auditive dimension, på de særlige produktions- og receptionsforhold der gælder for dramatekstoversættelse, tekstning og tolkning. Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Engelsk titel

Topic within Translation Studies

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Vi planlægger besøg udefra og til relevante institutioner ude i byen.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning). Det kan tages som 2. modul på Oversættelseslinjen eller frit emnekursus (15 ECTS).

Kurset knytter an til kurset i efteråret 2022 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”, men kan også følges som enkeltstående kursus. I så tilfælde kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Munday, Ramos Pinto & Blakesley (2022): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 5. edition (fås i Academic Books).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 2. juni 2023
Prøveformsdetaljer
Portfolio-eksamen bestående af
a) Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering (1-2 sider)
b) Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik (2-3 sider)
c) Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling inden for kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (21-25 sider i alt inklusiv problemformulering og kommenteret litteraturliste).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HITK13062U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Jansen   (6-6d66736f6673456d7a7233707a336970)
Gemt den 07-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students