Italiensk - Kultur 2: Italiens kultur efter 1900 (BASF/BATV)

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med fransk, spansk og tysk):

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

 

Det italienske forløb:

Modulet består foruden forelæsningsrækken Kultur 2, der er fælles med de øvrige fag på Engerom, af tre undervisningsforløb på italienskfaget: et om tekstanalyse, et om Italiens historie og samfund efter 1900 og et om litteratur efter 1900.

 

Tekstanalyse (Giese): Grundbegreber inden for tekstanalyse gennemgås. Der opøves færdigheder i at analysere komplekse teksters indhold, struktur og form, også med henblik på genremæssige konventioner og historie- og kulturspecifikke træk, og i at præsentere og argumentere for en given analyse med en hensigtsmæssig, reflekteret inddragelse af relevante begreber og metoder.

 

Litteratur, historie og samfund(Scwarz Lausten/Persiani):

I de to forløb om henholdsvis historie (GP) og litteratur (PSL) gennemgås de vigtigste perioder, begivenheder og strømninger efter 1900, idet vi læser et udvalg af centrale tekster (og ser film), der på forskellig vis repræsenterer relevante problemstillinger, tematikker, stiltræk eller konflikter i perioden

Engelsk titel

Italian - Culture 2: Italian Culture after 1900 (BASF/BATV)

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Pedersen: Teksters tale, Museum Tusculanum (til tekstanalyseundervisningen).

Kompendier med tekster til forløbene i historie og litteratur vil være tilgængelige ved semesterstart ligesom der løbtende vil blive lagt elektroniske kopier ud på intranettet.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6-10 ns
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Italiensk eller dansk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB10261U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jacob Giese   (5-6f716d7b6d48707d7536737d366c73)
 • Giuseppe Francesco R Persiani   (6-7c76773b393f49717e7637747e376d74)
 • Pia Schwarz Lausten   (7-766b7f7d7e6f784a727f7738757f386e75)
Gemt den 26-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students