Italiensk - Kultur 3: Italiens kultur før 1900

Kursusindhold

Kultur 3: (fælles forelæsning med fransk, tysk, spansk, portugisiske og brasilianske studier):

Fællesforelæsningen Kultur 3 fokusserer på transkulturelle og fælles-europæiske strømninger før 1900 med særlig fokus på litteratur. Med udgangspunkt i konkrete temaer viser forelæsningerne hvordan nye ideer, samfundsmæssige udviklinger og historiske begivenheder vinder genklang i litteraturen fra den før-moderne verden til idag. Kurset vil formidle færdigheder i at forstå sammenhængen mellem nationale literaturhistorier og transkulturelle strømninger, der påvirkede kunstneriske udtryksformer på tværs af landegrænser. Den sidste del af kurset trækker linjer til nutiden ved at vise hvordan visse træk af den før-nationale verdensorden vender tilbage i form af transnationale udviklinger i globaliseringens tidsalder. Gennemgangen af de enkelte emner introducerer samtidig til forskellige teoretiske og metodiske tilgange til litteraturvidenskabelig og historisk analyse. Desuden vil fællesforelæsningerne introducere til videnskabsteori ud fra en historiografisk og literaturvidenskabligt tilgang.

Det italienske forløb:

Kurset består af to parallelle forløb om Italiens kultur før 1900 dels inden for historie/politik (Persiani) dels inden for litteratur/kultur (Scwarz Laustsen). Vi slår ned på væsentlige begivenheder, strømninger og værker fra og med 1300-tallet, hvor litteratur på italiensk grundlægges med bl.a. Dante og Boccaccio, over renæssancen hvor Italien er Europas absolutte kulturcentrum og barokken frem til moderne tid i 1800-tallet hvor Italien samles som national stat i 1861. Vi slutter med perioden efter Samlingen, hvor det syditalienske problem fremhæves og hvor verismen dominerer italiensk litteratur. Kurset giver viden om forudsætningerne for opbygning og konsolidering af en italiensk nationalstat og national kultur, og viden om grundlæggende temaer og stilretninger inden for litteratur. Endvidere giver kurset forståelse af hvordan forskellige regioner i Italien på forskellige tidspunkter i historien har eksporteret kultur og ideer til resten af Europa.

Engelsk titel

Italian - Culture 3: Italian Culture before 1900

Uddannelse

Italiensk

2 timer forelæsning
4 timer holdundervisning

Der udarbejdes et kompendium (trykt og/eller elektronisk) med relevante tekster.

Undervisningen og eksamen foregår fortrinsvis på italiensk.

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​italiensk_ba.pdf

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITB00881U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Pia Schwarz Lausten   (7-6f647876776871436b7870316e7831676e)
 • Giuseppe Francesco R Persiani   (6-756f70343238426a776f306d7730666d)
Gemt den 10-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students