ITA Propædeutik 1

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i

 • at forstå talt og skrevet italiensk på et niveau svarende til europæisk referenceramme A2
 • at tale og skrive italiensk på ovennævnte niveau
 • italiensk morfologi, elementær fonetik og ortografi
Engelsk titel

ITA Propaedeutics 1

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Den aktive undervisningsdeltagelse består af løbende skriftlige afleveringer med et samlet omfang på 6-10 normalsider og en mundtlig præsentation på ca. 5 minutter

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Italiensk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HITÆ00051U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Agnethe Grazia Sørensen Calledda   (6-6e687e3d3535446c7971326f7932686f)
 • Stine Maria Nielsen   (6-7a7270373639446c7971326f7932686f)
Gemt den 02-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students