HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i organisationen udgør maks. 650-750 arbejdstimer. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektseminar, der har fokus på at sætte praktikken ind i en bredere kontekst og italesætte, hvorledes erfaringer fra praktikken kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse. Ved projektseminaret vil du få mulighed for at præsentere og diskutere dit projektforløb.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af ”Aftale om projektorienteret forløb” indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten (en projektbeskrivelse).

Den studerende skal have en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Den studerende skal selv finde en vejleder, men uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen kan kontaktes, hvis der er behov for assistance i den forbindelse.

Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Praktik / andet

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK13011U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Praktik
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Thorup   (9-6d727c7e72797c7f7a4a727f7738757f386e75)
 • Sofie Lene Bak   (6-817b7d39373e476f7c7435727c356b72)
 • Anders Holm Rasmussen   (5-676e757273466e7b7334717b346a71)
Gemt den 16-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students