HIS 84. Område C (specialeforberedende)

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2023

HIS 84. Område C (specialeforberedende)
Kurset er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester.

Formålet er at komme godt i gang med at søge, læse og forholde sig til den relevante forskning inden for specialets emnekreds, og på den baggrund formulere en velbegrundet og velfungerende problemstilling for det kommende speciale. Det er derfor væsentligt, at man allerede ved kursets begyndelse har taget hul på overvejelser om sit kommende specialeemne, da en meget væsentlig del af kurset har form af sparring og vejledning i forhold til det individuelle emnes problemstilling, forskningslitteratur, kildesøgning mv. I løbet af kurset vil man også skulle identificere mulige specialevejledere og aflevere en liste med prioriterede ønsker til specialevejleder til uddannelseslederen.

Kurset afsluttes med en porteføljeeksamen indeholdende tre elementer:
1. En forskningsdiskussion, der med udgangspunkt i en individuel problemformulering egnet til gennemførelse af en større historisk undersøgelse belyser, hvordan problemstillingen er behandlet hidtil, samt hvordan den planlagte undersøgelse placerer sig i forskningsfeltet.
2. En præsentation og diskussion af relevant kildemateriale, herunder dets tilgængelighed og anvendelse til besvarelse af problemformuleringen.
3. En arbejdsplan, der beskriver de forskellige trin, specialeundersøgelsen består af.

Kompetencemål for modulet, jf. studieordningen:

Fagelementet giver den studerende en omfattende, velstruktureret viden om et fagligt væsentligt område af historien, defineret i tid og rum, som led i opbygningen af en generel forståelse for historiske processer. Det styrker og videreudvikler den studerendes erfaringer med og færdigheder i forskningsoversigt og forskningsdiskussion, som momenter i den historiske erkendelse, ligesom det styrker evnen til at anvende overordnede teoridannelser og teorielementer, samt metodisk bevidste overvejelser på det historiske stof. Endelig forbereder det den studerende til at træffe et individuelt begrundet og fagligt reflekteret valg af afgrænset emne og problemformulering til kandidatspeciale, samt et valg af metode og udarbejdelse af en procesplan i tilknytning hertil.

Engelsk titel

HIS 84. Område C (specialeforberedende)

Uddannelse

Historie
Område C: historisk område med projektplanlægning (HHIK03841E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Kandidatuddannelsen i historie (almen profil):
Prøverne i område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E), metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) og område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) skal være bestået eller tilmeldt, før den studerende må aflægge prøven i område C: historisk område med projektplanlægning (HHIK03841E).

Kandidatuddannelsen i historie med gymnasierettet profil:
Prøverne i område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) og område D: historiefagets didaktik (HHIK03851E) skal være bestået eller tilmeldt, før den studerende må aflægge prøven i område C: historisk område med projektplanlægning (HHIK03841E).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 211
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03841U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Gunner Lind   (4-6f6c7167436b7870316e7831676e)
 • Carsten Jahnke   (6-6f666d73706a456d7a7233707a336970)
 • Jacob Jensen   (12-756c6e7a6d397570797e70794b738078397680396f76)
Gemt den 18-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students