HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023

HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Ved sidste års COP26 stod det klart, at markedet og de private selskaber er blevet tildelt en nøglerolle i løsningen af klimakrisen. Staternes rolle er primært at skabe rammerne for, at ressourcerne ender de rette steder og at sikre den nødvendige omstilling. COP26 forstærkede dermed en tendens til markedsliggørelse af miljøet og klimaet, som siden Kyoto-protokollen i 1997 har indebåret et stigende fokus på ”fleksible mekanismer” og ”omkostningseffektive” tiltag i den internationale kamp mod klimaforandringerne.

Men hvordan er et så alvorligt samfundsmæssigt problem som klimakrisen blevet markedsliggjort?

Formålet med dette kursus at give en indføring i en række de idéer, tankemønstre, strømninger, personer og bevægelser, der på forskellig vis har tilvejebragt markedsliggørelsen af miljøet. Kurset fokuserer i særdeleshed på en række idéhistoriske udviklinger i USA fra 1970erne til 2000erne, som inspirerede markedsvendingen. Vi skal bl.a. belyse, hvordan markedsliberale ideologer, konservative tænketanke, bureaukrater og mainstream økonomer – i reaktion på den spirende miljøbevægelse og den voksende statslige miljøregulering – formulerede og udbredte nye idéer om forholdet mellem miljø og marked, som har præget politiske og samfundsmæssige dagsordner.

Desuden vil kurset give en indføring i de centrale teoretiske og metodiske diskussioner om, hvad fænomener som marked og miljø overhovedet er, og hvordan disse fænomener kan og bør studeres.

Engelsk titel

HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Uddannelse

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK03961E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen]

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK13961E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Tekster vil blive uploadet på Absalon.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03061U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

 

 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niklas Olsen   (6-7778757c6e7749717e7637747e376d74)
Gemt den 03-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students