HIS 4. Retfærdig krig

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 4. Retfærdig krig

Krig er en integreret del af menneskets historie, og igennem tiderne har der været mange bud på, hvordan og hvorfor krige skal udkæmpes. Krig er også en integreret del af historie som undervisningsfag i folkeskolen og gymnasiet, og giver her nogen unikke fagdidaktiske udfordringer og muligheder.

Kurset vil undersøge to primære spørgsmål i et diakront perspektiv: A) Hvad har gennem tiderne været argumenterne for, at en krig var retfærdig? B) Med hvilke midler må den retfærdige krig udkæmpes?

Kurset vil derfor ikke være skarpt kronologisk afgrænset, men vil hovedsageligt beskæftige sig med at undersøge europæiske forestillinger om retfærdig krig med afsæt i middelalderen. Der vil dog være enkelte relevante afstikkere til områder og kulturer udenfor Europa i løbet af kurset.

Det didaktiske fokus vil næsten udelukkende være på gymnasieskolens historieundervisning. Her egner emnet retfærdig krig sig til at reflektere over de udfordringer og muligheder, der er forbundet med formidlingen og brugen af historie i undervisningssammenhæng. Det omfattende materiale, og de mange mulige indgangsvinkler til stoffet, vil gøre det nemt at udvikle undervisningsforløb og undervisningsmateriale der tilgodeser de krav gymnasieskolens lærerplaner for historie stiller faget. Herunder krav om specifikke emner, perioder og tværfaglighed. Begrebet dannelse vil også blive introduceret for at facilitere en principiel diskussion af historiefagets mange roller i gymnasiet.

Kurset vil starte som et områdekursus, hvor det drejer sig om at få et grundlæggende indblik i emnet. Sideløbende vil der blive inddraget historiedidaktiske perspektiver og overvejelser. I forlængelse af dette arbejde er det hensigten, at studerende på dette hold skal ud på et gymnasie og undervise et mindre forløb. I den forbindelse skal der i grupper udarbejdes undervisningsmateriale, modulplaner, m.m.

Der vil være besøg af gæsteundervisere fra andre brancher som historieundervisningen i gymnasiet gør brug af, eller støtter sig op af, i den daglige undervisning.

Engelsk titel

HIS 4. Retfærdig krig

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Retfærdig krig. Om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien. Red.: Carsten Selch Jensen. Syddansk Universitetsforlag, 2006.
- James Turner Johnson: Just War Tradition and the Restraint of War: A moral and Historical inquiry. Princeton University Press, 2014 (findes elektronisk via Det Kongelige Bibliotek. Finder I den fysisk, er alle udgaver fra 1981 og frem fine).
- Allan & Christian Vollmond Ahle: Historiedidaktik. Kbh., Columbus, 2017 (3. udgave).

Det anbefales desuden, at man i løbet af kurset anskaffer følgende:
- Anders Troelsen & Kasper Ditlevsen: Historielærerens øvelsesbog: 86 opskrifter til en varieret undervisning. Kbh.: Columbus, 2017.

Der vil blive lagt artikler og andet materiale op løbende.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03043U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sofie Lene Bak   (6-807a7c38363d466e7b7334717b346a71)
  Uddannelsesleder
Underviser

Underviser: Aleksander Søren Sigurd Haug

Gemt den 07-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students