HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Danmarks historie i perioden 1600-1800 – man kunne også sige fra Christian 4. til Struensee – rummer en række danmarkshistoriske "highligts", som er blevet formidlet talrige gange som led i en folkelig erindringskultur, national kanondannelse, kommercialisering og senest identitetspolitisk (eller også har det identitetspolitiske altid været der?). Vi vil se på en række af disse highligts og på, hvordan de er blevet brugt og med hvilken (skiftende) dagsorden, em vi skal også udfordre os selv og diskutere, hvordan man kan og bør formidle og bruge fortidens vanskelige punkter, hvad enten vanskeligheden består i at forstå eller bruge. Teoretisk vil vi lade os inspirere af (men ikke begrænse os til) den franske historiker Pierre Nora og hans teori om "erindringssteder".

Engelsk titel

HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

Fælles grundbøger og teoretisk/metodisk/didaktisk pensum, dertil individuelt stof.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK03042U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sebastian Olden-Jørgensen   (5-807d75767f5179867e3f7c863f757c)
Gemt den 07-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students