HIS 85. Mad, samfund og sundhed i Danmark

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 85. Mad, samfund og sundhed i Danmark

Mad er ikke bare en del af det daglige liv, som mennesker går mere eller mindre op i. Mad er en central del af menneskers samfundsmæssighed og dermed en vigtig del af historien. Hvordan mennesker fra stenalderen til i dag har skaffet sig råvarer, tilberedt og spist mad har været en variabel i mange af de store samfundsmæssige forandringer økonomisk, socialt, kulturelt, sundhedsmæssigt og politisk.

Som historiefaglig problemstilling er madhistorie empirisk og teoretisk velegnet som udgangspunkt for konkret arbejde med historiedidaktik og refleksion over historiedidaktisk praksis i gymnasiet: Feltet interesserer mange gymnasieelever og det passer fint til kravene i gymnasiebekendtgørelsen. Der findes endnu ikke ret meget undervisningsmateriale til dansk madhistorie, men internationalt er forskning i madens historie et voksende emnefelt. Dertil kommer, at jeg vil undervise i simpel dataanalyse som historisk metode til at analysere digitaliserede arkivdata (se Link-Lives.dk). Derfor kan de undervisningsforløb, I udarbejder på dette kursus, være med til at bringe forskningsfronten ud i gymnasiet.

Kurset begynder som et almindeligt områdekursus. Det drejer sig om at få konkret viden om de lange linjer i madens historie og mere specifikt om mad og samfund i 1800-tallets Danmark. Efter kort tid vil vi sideløbende også arbejde historiedidaktisk med emnet. Hvordan laver man en undervisningsplan og et materiale, der kan give gymnasielever relevant viden og erkendelse? Hvis alt falder på plads, vil lærere fra gymnasier gæsteundervise på kurset, og holdets studerende vil i grupper få lejlighed til af afprøve undervisning, de selv har planlagt, i gymnasieklasser.

Engelsk titel

HIS 85. Mad, samfund og sundhed i Danmark

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner / andet

Man får mest udbytte af kurset (og mindre arbejde i semesteret), hvis man inden kursusstart læser følgende to bøger og skriver et upload om hver efter anvisningerne i Absalon: 1) Ole Hyldtoft, Mad, drikke og tobak 1800-35: Forbrugsmønstre, kultur og diskurser (København: Museum Tusculanum, 2012). Vær omhyggelig med at få den rigtige bog. Hyldtoft har lavet flere med næsten ens titler. 2) Food in time and place: the American Historical Association companion to food history. Eds.: Paul H. Freedman, Joyce E. Chaplin, Ken Albala (Berkeley : University of California Press, 2014 eller senere). Jeg lægger en liste over resten af kursuslitteraturen i Absalon i juni. Se på det i god tid inden kursusstart, noget af det kræver planlægning at skaffe.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK02852U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Løkke   (2-636e426a776f306d7730666d)
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students