HIS 81. Jagten på et ståsted. Trusselsopfattelser og dansk sikkerhedspolitik i det 20. århundrede

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2022
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 81. Jagten på et ståsted. Trusselsopfattelser og dansk sikkerhedspolitik i det 20. århundrede

Kurset vil have fokus trusselsopfattelser i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i det 20. århundrede. Hvordan har de udenrigspolitiske nøgleaktører håndteret udenrigspolitiske udfordringer af dansk sikkerhed lige fra truslen om en revision af den dansk-tyske grænse i mellemkrigstiden til truslen om udbrud af en stormagtskrig i slutningen af 1930’erne? Hvordan var perceptionen af truslen fra Warszawapagtlandene over tid under Den Kolde Krig?

Vi vil lave en række nedslag i forskellige trusselsscenarier og granske perceptionen af truslerne og undersøge reaktionerne. Det betyder, at kurset både vil have fokus på diplomatiske, politiske og militære reaktioner på trusselsbilledet. På kurset vil vi nærlæse den eksisterende forskning på feltet med henblik på at identificere temaer for yderligere granskning.

Der vil med andre ord være en tæt kobling mellem læsning af pensum og identificering af kilder og arkivalier, som de studerende aktivt vil kunne inddrage i deres opgaver for herved at bidrage til forskningsdiskussionen. Der vil aktivt blive vejledt og undervist i inddragelse af både danske og udenlandske arkivalier. En del af undervisningen vil derfor have karakter af workshops, hvor de faglige problemstillinger vil blive koblet til praktisk arbejde med at identificere og analysere kilder fra arkiverne.

Engelsk titel

HIS 81. Jagten på et ståsted. Trusselsopfattelser og dansk sikkerhedspolitik i det 20. århundrede

Uddannelse

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) 
[Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2019-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03891E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03971E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (HHIK13971E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

Monografier, uploads og kilder.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 203
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK02812U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Steen Andersen   (6-7c7168373b3b466e7b7334717b346a71)
Gemt den 11-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students