Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

2. semester (2022-ordning)
* Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde [Eksamen: HHIB00731E / 15 ECTS]
- HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850 + Forskningsområde/ M2, Hold 1
- HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962 + Forskningsområde/ M2, Hold 2
- HIS 73. To samfundsordener. Sociale eliter i Danmark 1700 til 1900 + Forskningsområde/ M2, Hold 3
- HIS 73. Samfund, sindssygdom og psykofarmaka. Psykiatriens historie i Danmark, ca. 1800-1980 + Forskningsområde/ M2, Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Område 2" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor). Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. "Område 2" styrer holdplacering på Metode 2 [=M2].  Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Forskningsområde
- HELGA 2. Tyskland i det 19. århundrede
- HELGA 2. Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022
- HELGA 2. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret 1920-22
- HELGA 2. Kult og bystat i antikkens Grækenland
- HELGA 2. Samtidsarkæologi og studiet af den nære fortid
- HELGA 2. Scandinavian Cloth Culture 700-1100 AD
HELGA 2. Answering research questions with archaeological fieldwork
- HELGA 2. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver på sundhed og sygdom i perioden fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid
- HELGA 2. Hvad er kunst? Kunst og kunstteori i fra antikken til i dag
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Område 2". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Område 2" et tilfældigt Forskningsområde.
* Metode 2: politik og økonomi [=M2] [Eksamen: HHIB00721E / 15 ECTS]
HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2022 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret "Område 2" kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af M2. "Område 2" styrer holdplacering på M2.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

4. semester (2019-ordning)
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) [Eksamen: HHIB00671E / 15 ECTS]
- HIS 67. Tycho Brahe. Videnskab og kultur i 1500- og 1600-tallet
- HIS 67. Colonial society and slavery on the Leeward islands, 1650 - 1850
- HIS 67. Magi i middelalderen - middelalderens magi
- HIS 67. Magt og Imperium - en global historie
- HIS 67. Religiøs tolerance og intolerance - fra reformationen til oplysningstiden
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori [=HKV] [Eksamen: HHIB00681E / 15 ECTS]
HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: HKV, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "HKV"-hold i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige "HKV"-hold som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på hold med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

6. semester (2019-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
HIS 69. Bachelorprojekt
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 3. Det amerikanske århundrede
- HIS 3. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi
- HIS 4. Retfærdig krig
- ÅU HIS 4. Demokratiet i brug
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 29. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIBF2311U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Christian Thorup   (9-686d77796d74777a75456d7a7233707a336970)
Gemt den 28-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students