HIS 29. Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 29. Projektorienteret forløb

Et projektorienteret akademisk forløb består af 4 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i institutionen/organisationen svarer til 350-400 arbejdstimer. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt efter 4 måneder, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Der vil i forbindelse med forløbet være mulighed for at deltage i et projektseminar, hvor projektforløbet præsenteres og diskuteres.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af ”Aftale om projektorienteret forløb” indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten (en projektbeskrivelse).

Den studerende skal have en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Den studerende skal selv finde en vejleder, men uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen kan kontaktes, hvis der er behov for assistance i den forbindelse.

Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

HIS 29. Projektorienteret forløb

Uddannelse

Projektorienteret forløb (HHIB10291E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Praktik / andet

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB13291U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Praktik
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Thorup   (9-676c76786c73767974446c7971326f7932686f)
 • Sofie Lene Bak   (6-8c8688444249527a877f407d8740767d)
 • Anders Holm Rasmussen   (5-7279807d7e5179867e3f7c863f757c)
Gemt den 16-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students