HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2: politik og økonomi

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2023

HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2: politik og økonomi
Fagelementet Politik og økonomi er opdelt i to selvstændige moduler, men eksamen er én (mundtlig) prøve. Der undervises i politisk og økonomisk teori, herunder elementer i teoriudviklingens historie og de metodologiske præmisser for de vigtigste teorier. Teorierne sættes løbende i sammenhæng med tematikker, cases etc. fra politisk og økonomisk historie. Også historiografiske hovedlinjer indgår. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og holdtimer. Det samlede pensum præsenteres ved kursets begyndelse i form af en undervisningsplan for semestret.

Engelsk titel

HIS 27. (BA-tilvalg) Metode 2: politik og økonomi

Uddannelse

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)  [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie]

Metode 2: politik og økonomi (HHIB10271E)  [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

Kompendium samt materiale til download fra Absalon og www.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 179
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB13271U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jan Pedersen   (5-6d64717368436b7870316e7831676e)
 • Jesper Vestermark Køber   (13-6e6977746976326f7369666976446c7971326f7932686f)
Gemt den 10-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students