HIS 73. Samfund, sindssygdom og psykofarmaka. Psykiatriens historie i Danmark, ca. 1800-1980

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 73. Samfund, sindssygdom og psykofarmaka. Psykiatriens historie i Danmark, ca. 1800-1980

I slutningen af 1700-tallet voksede en ny forståelse af psykisk sygdom frem som bevirkede at psykisk sygdom blev et lægevidenskabeligt anliggende. I løbet af 1800-tallet byggedes derfor store statslige institutioner til diagnosticering, behandling og opbevaring af psykiske syge over hele Denmark (og i resten af Europa). Henimod midten af det 20. århundrede ændrede nye behandlingsteknikker (bl.a. chok-behandling, lobotomi og psykofarmaka) igen radikalt måden som både lægevidenskaben og det øvrige samfund forstod og behandlede psykisk syge på.

I vores arkivarbejde kommer vi til at arbejde med 3 niveauer:
Med udgangspunkt i psykiatriske lærebøger og artikler, undersøger vi først hvordan lægevidenskabelige teorier om årsagerne til psykisk sygdom ændrede sig i perioden. Dernæst arbejder vi med udgangspunkt i institutionelle reglementer og politiske tiltag på at forstå hvordan psykiatriske hospitaler skulle reguleres og ideelt skulle fungere. Endelig vil vi med udgangspunkt i psykiatriske patientjournaler fra udvalgte institutioner undersøge hvordan lægevidenskabelige teorier og politiske ambitioner kom til udtryk til i den psykiatriske praksis - og måske kan vi også få indblik i hvordan psykiatriske patienter selv oplevede deres sygdom og deres ophold på et sindssygehospital.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Engelsk titel

HIS 73. Samfund, sindssygdom og psykofarmaka. Psykiatriens historie i Danmark, ca. 1800-1980

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

- Sources in the History of Psychiatry, from 1800 to the present. Eds.: Millard & Wallis. Routledge, 2022.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • Total
 • 196,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB03734U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jennie Sejr Junghans   (3-6d766d436b7870316e7831676e)
Gemt den 10-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students