HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019
I dette kursus ser vi nærmere på de samlende anstødssten, temaer og begreber, der forenede så forskellige ideologiske grupperinger som liberale og konservative under betegnelsen borgerlighed. De borgerlige partier, politikere, tænkere og organisationer har i mange henseender stået i skyggen af Socialdemokratiet, der som det 20. århundredes dominerende parti prægede den danske samfundsdagsorden. Ikke desto mindre har de borgerlige gennemgået en række udviklinger i skiftevis konkurrence og alliance med hinanden, der har sat afgørende præg på samfundsudviklingen. Således dominerede de borgerlige dansk politik og offentlig debat i perioden fra 1982 til 2019.

Det metodiske udgangspunkt er idehistorisk, og vi kommer navnlig til at fokusere på de to tankemønstre, der har kendetegnet dansk borgerlighed siden 1982. På den ene side deres kamp med og imod socialismen og siden velfærdsstaten og dens forhold til markedet og individet. På den anden side kulturspørgsmålet, der blev stadigt vigtigere i sidste fjerdedel af det tyvende århundrede i takt med at nationen, familien og traditionelle køns- og seksualitetsforestillinger kom under pres.

Engelsk titel

HIS 69. Det borgerlige Danmark, 1982-2019

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Der er ingen grundbog, men vi skal blandt andet læse uddrag fra:

- Henning Fonsmark: Historien om den danske utopi. Gyldendal, 1990
Liberalisme. Danske og internationale perspektiver. Red.: Niklas Olsen, Jeppe Nevers og Casper Sylvest. Syddansk Universitetsforlag, 2013.
- Esben Schjørring og Michael Jannerup: Værdikæmperne. Gyldendal, 2018.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 217
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB02695U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Jensen   (12-736a6c786b37736e777c6e7749717e7637747e376d74)
Gemt den 16-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students