HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2022

HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv
Advarsler om det fremvoksende overvågningssamfund, er hyppigt florerende i nutidens medier og politiske debatter. I virkeligheden er overvågning et ældgammelt fænomen, med rødder der slynger sig tilbage til de ældste civilisationer.

Dette bachelorkursus undersøger overvågningens historie i et globalt longue durée-perspektiv. Gennem udvalgte nedslag i forskellige tidsperioder, undersøger vi hvordan fx statslige, religiøse men også private aktører – fx familier og arbejdsgivere – har anvendt overvågning som en form for magtteknik. Fokus hviler på statslig overvågning, og kronologisk vil vi bevæge os fra tidlige statsdannelser som det kejserlige Kina i Handynastiets tid via fyrstestaterne i det tidligt moderne Europa, 1800-tallets industrialiserede storbyer og 1900-tallets verdenskrige frem til nutidens komplekse, højteknologiske overvågningssystemer.

Således vil der være rige muligheder for at udfolde sit eget, individuelle bachelor-projekt, der enten kan gå i dybden med en specifik tidsperiode eller gå i clinch med konkrete overvågningsproblemer fra et mere overordnet, makrohistorisk perspektiv, fx forholdet mellem statens sikkerhed og det vi som i dag kalder for ”privatlivets fred”.

Der vil også indgå undervisning i de mere håndværksmæssige aspekter af opgavearbejdet, fx  problemformulering, litteratursøgning og hvordan man strukturerer selve teksten på en klar og overskuelig måde.

Engelsk titel

HIS 69. Overvågningens historie i globalt perspektiv

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

- Andreas Marklund: Overvågningens historie. Fra sorte kabinetter til digital masseovervågning. Gads Forlag, 2020.

Desuden vil der blive anvendt videnskabelige artikler og kildetekster, som oplyses ved semesterstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 217
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB02694U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Marklund   (8-6f63746d6e777066426a776f306d7730666d)
Gemt den 25-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students